ธรรมะ 5 ข้อเพื่อการลงทุนอย่างมีความสุข ตอน "ทุกข์"

ธรรมะ 5 ข้อเพื่อการลงทุนอย่างมีความสุข ข้อที่ 3 ทุกข์   ทำไมนักลงทุนจึงมีความทุกข์

คุณเคยเป็นแบบนี้ไหม…

เจ็บปวด เวลา cut loss ทำให้ไม่กล้า cut loss

เสียดายเมื่อหุ้นขึ้น แต่ทำไมเราไม่มีหุ้นตัวนี้

เครียด ตอนหุ้นลง อยาก cut ทิ้งแต่ไม่กล้า กล้วเด้ง

ผมได้กล่าวธรรมะ 2 ข้อจาก 5 ข้อไปแล้วจากบทความก่อนหน้านี้

ข้อที่ 1 อิทธิบาท 4 กระบวนการสร้างความสำเร็จ

ข้อที่ 2 ปัญญา  3 ประการ ที่สร้างความสำเร็จในการลงทุน

มาถึงข้อที่ 3 คือ ทุกข์ของนักลงทุน ทุกข์ของนักลงทุนมีมากมายหลายอย่าง เช่น

 • ทุกข์เพราะ cut loss
 • ทุกข์เพราะไม่ได้ cut loss ทำให้หุ้นลงลืกจนไม่กล้า cut
 • ทุกข์เพราะ cut loss แล้วราคาเด้ง
 • ทุกข์เพราะ หุ้นตก
 • ทุกข์เพราะ แม้ทำกำไรได้ แต่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ได้มากกว่า

เมื่อมีความทุกข์อารมณ์จะเต็มไปด้วยความขุ่นมัว

ทำไมเราถึงมีอารมณ์ทุกข์

มีกระบวนดังต่อไปนี้ ด้วย ขันธ์ 5

1) สิ่งเร้าภายนอก เช่น หุ้นตก ต่ำกว่าทุน 20%

2) วิญญาณ คือการประตูรับรู้ เช่น เรารับรู้จากภาพที่เห็น

3) สัญญา คือ หมายรู้ พูดง่าย คือการจำสิ่งที่ได้รับ สิ่งนี้จะจำอยู่ในจิตใต้สำนึก เช่น เราจะจำเรื่องต่างๆ ของเกี่ยวกับหุ้นตก ทำให้หลายคนหมดตัว เราจำได้ว่า เงินลงทุนของเรา เป็นเงินเก็บที่เราเก็บมานาน

4) เวทนา ประมวลความรู้สึก เช่น รู้สึกเสียดายเงินเพราะเราเก็บเงินก้อนนี้มานาน หรือ รู้สึกเสียใจกับการลงทุนหุ้นตัวนี้กลัวหมดตัว

5) สังขาร ได้ทำการปรุงแต่ความคิด ให้มีมากขึ้นและทำการตอบโต้ เช่น ไม่น่าซื้อหุ้นตัวนี้เลย ไม่น่าเชื่อคำบอกจาก Broker เลย  รู้สึกโกรธคนแนะนำ เงินก้อนนี้เก็บมานาน ฉันจะต้องไม่เสียเงินก้อนนี้ รู้สึกเสียใจที่ซื้อหุ้นตัวนี้ เมื่อรู้สึกเสียดายเงิน ทำให้ไม่ยอม cutloss  ทั้งๆที่จริงเราขาดทุนไปแล้ว

เหตุความทุกข์ของการลงทุนมีอะไรบ้าง

หลักๆ คือ

 • การยึดติดกับบางสิ่งไม่ปล่อยวาง
 • ยึดติดอดีตมากเกินไป
 • คาดหวังอนาคตมากเกินไป
 • ไม่มีสติรู้ที่อยู่กับปัจจุบัน
 • ยังพัฒนาปัญญาในการลงทุนไม่พอ

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการปรุงแต่งความคิด ทำให้เกิดทุกข์มากขึ้น มากขึ้น

 • ทุกข์เพราะขาดทุนหุ้น นั้นเพราะเรายึดติดกับเงิน
 • ทุกข์เพราะ cut loss แล้วราคาเด้ง นั้นเพราะเรายึดติดกับอดีต
 • ทุกข์เพราะ แม้ทำกำไรได้ดี แต่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ได้มากกว่า  นั้นเพราะเราคาดหวัง
 • ทุกข์เพราะ การเลือกหุ้นผิด เพราะ ปัญญาเรายังไม่เข้าใจการลงทุนพอ

กระบวนการเกิดทุกข์เกิดขึ้นเร็วมาก เร็วระดับจิตใต้สำนึก ไม่มีทางที่จิตสำนักจะตามทัน ถ้านักลงทุนไม่มีสติรู้ ยากนักที่จะจัดการกับความรู้สึกนี้ได้

มีอิทธิบาท 4 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างมีความสุข

มีปัญญา  3 ประการ ที่สร้างความสำเร็จในการลงทุน

รู้จักทุกข์ คืออะไร เกิดได้อย่างไร

บทความหน้า จะได้รู้วิธีการควบคุมอารมณ์ทุกข์

สมพจน์ พัดสุวรรณ
Wealthguru