ธรรมะ 5 ข้อเพื่อการลงทุนอย่างมีความสุข ตอนจบ : อุเบกขา และ อัตตา

ผมได้กล่าวธรรมะ 3 ข้อจาก 5 ข้อไปแล้ว จากบทความก่อนหน้านี้

ข้อที่ 1 อิทธิบาท 4 กระบวนการสร้างความสำเร็จ

ข้อที่ 2 ปัญญา  3 ประการ ที่สร้างความสำเร็จในการลงทุน

ข้อที่ 3 ทุกข์   ทำไมนักลงทุนจึงมีความทุกข์

จากบทความที่แล้วเรื่อง ทุกข์

เหตุความทุกข์ของการลงทุนมีอะไรบ้าง หลักๆ คือ

  • การยึดติดกับบางสิ่งไม่ปล่อยวาง
  • ยึดติดอดีตมากเกินไป
  • คาดหวังอนาคตมากเกินไป
  • ไม่มีสติรู้ที่อยู่กับปัจจุบัน
  • ยังพัฒนาปัญญาในการลงทุนไม่พอ

ตอนนี้จะมาขอพูดถึงวิธีการควบคุมอารณ์ของตัวเองด้วยหลักที่จะใช้ที่มีชื่อว่า “อุเบกขา” ซึ่งตอนนี้จะมาขอพูดถึง ข้อที่ 4 อุเบกขา  ช่วยนักลงทุนควบคุมจิตใจ และ ข้อที่ 5 อัตตา  ช่วยพัฒนาก้าวไปอีกขั้น

เริ่มจาก ข้อที่ 4 อุเบกขา  ช่วยนักลงทุนควบคุมจิตใจ

ความวางเฉยแบบวางใจเป็นกลาง ไม่ปรุงแต่งอารณ์ของตัวเองจนเกินไป กำไร ก็ไม่ต้องดีใจให้มากเกินไป ขาดทุน ก็ไม่ต้องเสียใจมากเกินไป

ไม่ปรุงแต่งคิดไปเองว่า กำไรมาก ฉันจะรวยแล้ว ไม่ปรุงแต่งคิดไปเองว่า ขาดทุนมาก ฉันจะจนแล้ว

อุเบกขา ต้องใช้คู่กับ ปัญญา สติ และ อนิจจา

อนิจจัง แปลว่า ไม่เที่ยง มีหมายความว่า  สิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไป ไม่มีความคงที่ตายตัว

หุ้นก็เช่นกัน อย่ายึดติด อดีตผ่านไปแล้ว หวนคืนไม่ได้ จงปล่อยวางอดีต ปล่อยวางทั้งผลดีและผลไม่ดี เพราะ ทุกอย่างผ่านไปแล้ว มองหน้าสู่อนาคต

พัฒนาปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาการลงทุนโดยยึดหลัก อิทธิบาท 4

จะต้องเข้าถึง ภาวนามยปัญญา คือ เป็นปัญญาที่เกิดจาการปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ต้องพัฒนาระบบการลงทุนให้เป็นรูปแบบของตัวเราเอง

สติ คือการระลึกรู้ หรือ คิดได้ในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ ในการลงทุนทุกครั้งจะต้องมีสติ รู้ว่า ทำไมเราต้องซื้อหุ้นตัวนี้ รู้ว่า ทำไมเราต้องขายหุ้นตัวนี้

และก็มาถึงข้อที่ 5 สุดท้ายคือ  อัตตา  ช่วยพัฒนาก้าวไปอีกขั้น

อัตตา กูใหญ่ กูเก่ง

เมื่อเราลงทุนจนประสบความสำเร็จ คนเรามักจะมี “อัตตา” กูเก่งแล้ว ไม่เห็นต้องฟังใหญ่ ยิ่งมีอัตตาเยอะ ก็จะประมาท เมื่อประมาท ความหิบหายก็จะมา นี่เป็นข้อสุดท้ายที่นักลงทุนควรจะ
พัฒนาไปให้ถึง

จงใช้ อุเบกขา วางเฉยต่อคำชม
จงใช้ อุเบกขา วางเฉยต่อความสำเร็จ

ไม่โอ้อวดเมื่อทำความเก่ง ช่วยเหลือผู้อื่น ให้บริการผู้อื่น เพื่อลดอัตตาของตัวเอง

นี่คือบทสรุปของธรรมะ 5 ข้อ ที่นักลงทุนควรจะมี ถ้าฝึกจนทำได้ 5 ข้อ นักลงทุนก็จะลงทุนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 1 อิทธิบาท 4 กระบวนการสร้างความสำเร็จ

ข้อที่ 2 ปัญญา  3 ประการ ที่สร้างความสำเร็จในการลงทุน

ข้อที่ 3 ทุกข์   ทำไมนักลงทุนจึงมีความทุกข์

ข้อที่ อุเบกขา  ช่วยนักลงทุนควบคุมจิตใจ

ข้อที่ 5 อัตตา   ช่วยพัฒนาก้าวไปอีกขั้น

โดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ