กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

ความท้าทายในการการจัดพอร์ตลงทุนคือจะกระจายพอร์ตลงทุนอย่างไร?

นักลงทุนหลายคนกระจายพอร์ตการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ยิ่งกระจายการลงทุนมาก ก็อาจจะยิ่งลดผลตอบแทน

ดีกว่าหรือไม่ที่เราจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุด?

ดังนั้น การลงทุน ETF ด้วย Sector Rotation ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

อะไรคือ แนวคิดของ  “Sector Rotation”

Sector Rotation คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนลงทุนให้น้ำหนัก Sector ที่แข็งแกร่งที่สุด

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

ภาพจาก abovethegreenline.com

ขอยกตัวอย่างตามรูปบน ETF เปรียบเทียบ ETF แต่ละ Sector ในระหว่าง 23 January 2012 – 23 April 2012 จะเห็นได้ว่า กลุ่ม Technology และ Consumer จะมีความแข็งแกร่งเป็น Uptrend แต่กลุ่ม Energy จะมีความแข็งแกร่งน้อยมาก การลงทุนแบบ Sector Rotation ก็จะเลือกลงทุนกลุ่ม ETF ที่แข็งแกร่งที่สุด โดยที่จะหมุนเวียนไปในระยะ 3 เดือน

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

 ภาพจาก sumgrowth.com

ทฤษฎีของ Sector Rotation คือตลาดคาดการณ์สถานะของเศรษฐกิจล่วงหน้าสามถึงหกเดือนล่วงหน้า และ การลงทุนแต่ละ Sector จะดีเป็นไปตามช่วงของวัฏจักรของเศรษฐกิจ

การทดสอบกลยุทธ์ Sector Rotation

เลือก ETF ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ใน S&P ดังนี้

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

โดยจะเลือก ETF ที่มีความแข็งแกร่ง Top 5 ตัวจาก 13 ตัว ทุก ๆ 3 เดือนจะมีการทดสอบความแข็งแกร่ง และจะเปลี่ยน Top 5 ETF ตามความแข็งแกร่ง

ปีที่ทดสอบ Jan 03, 2007  ถึง  Jan 02, 2020

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ SPY ที่เป็น ETF S&P500 Index ได้

โดย SPY มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 8.8% แต่ กลยุทธ์ทำได้อยู่ที่ 13.5% โดยสามารถเอาชนะ ไปได้ 10 ปี และแพ้เพียง 3 ปีเท่านั้น

ปีที่ทดสอบ Jan 03, 2007  ถึง  Jan 02, 2020

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ SPY ที่เป็น ETF S&P500 Index ได้

โดย SPY มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 13.4% แต่ กลยุทธ์ทำได้อยู่ที่ 15.9% โดยสามารถเอาชนะ ไปได้ 7 ปี และแพ้เพียง 3 ปีเท่านั้น

ปีเตอร์ ลินช์ เคยกล่าวไว้ว่า “การขายหุ้นผู้ชนะและเก็บหุ้นผู้แพ้ไว้ ก็เหมือนการเด็ดดอกไม้ทิ้งแล้วรดน้ำให้วัชพืช”

กลยุทธ์แบบ Sector Rotation จึงเป็นการเก็บ ETF ผู้ชนะและขาย ETF ผู้แพ้ ก็เหมือน รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช

WealthGuru

หากในอนาคต FINNOMENA เปิดให้ลงทุนใน ETF ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยสามารถลงชื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.finnomena.com/etf-guidebook


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

10000 FINT