กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

หนึ่งในความท้าทายของนักลงทุน คือ การเอาชนะตลาดในระยะยาว และไม่พลาดทั้งโอกาสการลงทุนทั้ง หุ้นเติบโต และหุ้นเน้นคุณค่าขนาดใหญ่

กลยุทธ์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการแบบนี้ คือ กลยุทธ์  “Hybrid แบบ Core-Satellite”

อะไรคือ แนวคิดของ  “Hybrid แบบ Core-Satellite”

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

อ้างอิงจาก Vanguard Investment

กลยุทธ์แบบ Core-Satellite จะใช้ ETF ประเภท Index เป็น Core หรือ แกนกลาง และ ETF แบบ Active เป็น Satellite

โดยมีข้อดีของกลยุทธ์ดังนี้

  • ต้นทุนต่ำ เนื่องจาก ETF แบบ Index มีต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการจัดการสำหรับ ETF แบบ Index ไม่ต้องเลือกผู้จัดการกองทุน ไม่ต้องเลือกหุ้น
  • ลงทุนได้ระยะยาวกับ ETF แบบ Index จากผลสำรวจในระยะยาว ETF แบบ Active ผลงานไม่ต่อเนื่อง
  • กระจายการลงทุน ETF แบบ Index จะกระจายการลงทุนกว้าง ในขณะที่กองทุน  ETF  อาจจะเจาะจงเลือกบ้างกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ เลือกหุ้นเติบโตเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่า
  • สร้างผลตอบแทนเหนือตลาด ด้วย ETF แบบ Active ซึ่งเป็นแสวงหากำไรในระยะสั้น-ปานกลาง
  • Hybrid = ETF แบบ Active + ETF แบบ Passive

Core จะใช้  ETF แบบ Passive ที่เน้นลงทุนใน หุ้นขนาดใหญ่

Satellite จะใช้ ETF แบบ Active ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโต

ETF ประเภท Passive จะให้น้ำหนักเท่าตลาดซึ่งจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ เป็น Value Stock แต่ ETF ประเภท Active จะพยายามชนะตลาดโดยไปลงทุนหุ้นเติบโตด้วย ดังนั้น พอร์ตลงทุนจะมีการผสมกันระหว่าง Passive กับ Active

การทดสอบกลยุทธ์ Core-Satellite

เลือก ETF ตามกลุ่ม Technology ดังนี้

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

จะใช้ CORE เป็น QQQ ETF ในสัดส่วน 40% โดยจะเป็นการซื้อแล้วถือระยะยาว  ส่วน Satellite จะเป็น ETF ตามตารางโดยใช้การลงทุนแบบ Momentum โดยจะเลือก ETF ที่มีความแข็งแกร่ง Top 4 ตัวจาก 9 ตัว  ทุก ๆ 3 เดือนจะมีการทดสอบความแข็งแกร่ง และจะเปลี่ยน  Top 4  ETF ตามความแข็งแกร่ง

ปีที่ทดสอบ Jan 03, 2016  ถึง  Jan 02, 2020

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ NASDAQ Index ได้ โดยที่มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 19.7% แต่กลยุทธ์ Core-Satellite ทำได้อยู่ที่  22.2% โดยมี Sharpe Ratio สูงกว่าอีกด้วย

ปีที่ทดสอบ Jan 02,2020  ถึง  May 29, 2020

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับ QQQ มากแม้ยามเกิดเหตุการณ์แบบ COVID-19

จะเห็นว่า กลยุทธ์ Core-Satellite เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักลงทุนใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เราก็สามารถนำหลักการของกลยุทธ์ Core-Satellite มาใช้ในการลงทุนใน ETF ได้ ซึ่ง ETF ใน Satellite เราสามารถปรับเปลี่ยน นำออกได้ตลอดเวลา และดึง ETF ที่น่าสนใจกว่าเข้ามา

WealthGuru

หากในอนาคต FINNOMENA เปิดให้ลงทุนใน ETF ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยสามารถลงชื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.finnomena.com/etf-guidebook


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

10000 FINT