กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 5: “สร้างพอร์ต Global Multi-Asset”

เราจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนไปทั่วโลกได้อย่างไร และสำคัญจะต้องกระจายหลากหลายสินทรัพย์อีกด้วย

ETF จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะตอบโจทย์ของนักลงทุนได้ เนื่องจากมีให้เลือกหลากหลายสินทรัพย์และได้หลากหลายภูมิภาคทั่วโลก

วันนี้ เราจะมาดูกันว่า จะสร้างพอร์ต Global Multi-Asset ได้อย่างไร

ก่อนอ่านบทความนี้ต่อไป ขอให้นักลงทุนอ่าน 4 บทความนี้ก่อน

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 4: “ใช้ Leveraged เพิ่มพลังทวีคูณ”

แนวทางการสร้างพอร์ต

จะใช้หลักการของกลยุทธ์ Core-Satellite โดย Core จะเน้นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก ส่วน Satellite จะ Trading แบบ Momentum คือเลือก ETF ที่มีความแข็งแกร่ง  Top 2  ตัว ทุก ๆ 3 เดือนจะมีการทดสอบความแข็งแกร่ง และจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุด   Satellite ให้การสร้างพอร์ตจะเลือก Sector Technology และ Healthcare เป็นหลัก

เนื่องจากในการทดสอบจะให้การเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนแบบ BNCH: All-World 60-40 Benchmark ดังนั้นการทดสอบจะมีแค่หุ้นและตราสารหนี้เท่านั้น

เลือก ETF ดังนี้

ผลทดสอบกลยุทธ์ Global Multi-Asset  ปีที่ทดสอบ Jan 04, 2016  ถึง  Jun 15, 2020

ด้วยกลยุทธ์แบบ Core-Satellite สามารถชนะ BNCH: All-World 60-40 Benchmark ไปได้

นี่แค่เป็นตัวอย่างในการสร้างพอร์ตลงทุนที่มีแค่หุ้นและตราสารหนี้เท่านั้น แต่ ETF มีสินทรัพย์ให้เลือกมากกว่านี้ เช่น ทองคำ หรือ REIT ดังนั้นเราก็สามารถสร้างพอร์ตแบบ Global Multi-Assets ที่เป็นแบบ Growth คือ มีหุ้นมากขึ้นทำเป็นเชิงรุก หรือ Global Multi-Asset แบบ Income คือ เน้นสร้างรายได้สม่ำเสมอได้

พอร์ตการลงทุนเป็นอย่างไรขึ้นกับเป้าหมายของเรา

แม้ในประเทศไทยจะไม่มีความนิยมเกี่ยวกับ ETF แต่ให้ต่างประเทศ ETF เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้การเติบโตประเทศต่ำลง ประกอบกับประเทศไทยยังไม่มี บริษัทที่เป็น Innovative มาก จึงถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนไทยควรจะกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น

ซึ่งวิธีง่ายที่สุดคือ การลงทุนใน ETF”

WealthGuru


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

10000 FINT