ปี 2019 ถือเป็นปีที่ท้าทายในการลงทุนเพราะสงครามการค้าระหว่าง อเมริกาและจีน  แต่กลับเป็นว่าสู้ความท้าทายในปี 2020 ซึ่งเกิดจาก COVID-19 ไม่ได้. ผลกระทบของ COVID-19 ยังไม่หมดไป พอร์ตการลงทุนก็ปรับให้เข้ากับสภาวะของตลาด

ผลตอบแทนของพอร์ตตั้งแต่เปิดกองคือ วันที่ 23-April-2019 ถึง 6-July-2020

รูปแสดงผลตอบแทนของพอร์ต ข้อมูล ณ วันที่ 23-April-2019 ถึง 6-July-2020 ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ต 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่เริ่มตั้งพอร์ต
Global Aggressive Hybrid 23.36% -0.03% 0.16% 3.51%
SET TR 22.09% -10.37% -17.75% -14.33%
MSCI World 19.30% -2.79% 5.08% 7.93%

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลัง ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่เริ่มพอร์ตลงทุน ผลตอบแทนของ MSCI World อยู่ที่ 7.93% และ SET TR อยู่ที่ -14.33% ในขณะที่ พอร์ต global aggressive hybrid อยู่ที่ 3.51%   แต่มี Max Drawdown น้อยกว่าทั้ง SET TR และ MSCI World

GURU PORT Performance ณ วันที่ 6-July-2020

ภาพแสดงผลตอบแทนรายสัปดาห์ as of 06/07/2020
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้น ( 7 ก.ค 2562 ถึง 3 ก.ค 2563)

รูปแสดงผลตอบแทนย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค 2562 ถึง 3 ก.ค 2563 ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  กองทุนหุ้นต่างประเทศ จะ outperform กว่า กองทุนหุ้นในประเทศ  โดยเฉพาะเหตุการณ์ COVID-19 กองทุนหุ้น ONE-UGG ที่มีกลุ่ม technology outperform กว่าตลาดมาก

กองทุนตราสารหนี้ ( 7 ก.ค 2562 ถึง 3 ก.ค 2563)

รูปแสดงผลตอบแทนย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค 2562 ถึง 3 ก.ค 2563 ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก ( 7 ก.ค 2562 ถึง 3 ก.ค 2563)

รูปแสดงผลตอบแทนย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค 2562 ถึง 3 ก.ค 2563 ที่มา: www.finnomena.com
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่ปี 2562 เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน ต่อถึง เหตุการณ์ COVID-19 ทำให้ กองทุนทองคำ Outperform มาก และคิดว่ายังคงจะ outperform ไปจนกว่าเหตุการณ์ COVID-19 จะหายไป

อย่างไรก็ตามธนาคารต่างๆลดดอกเบี้ยลงมาทำให้ กองทุน REIT ยังคงน่าสนใจ แม้ว่า จะกระทบกับรายได้ของกอง REIT โดยเฉพาะ กอง REIT ที่เป็นประเภทโรงแรมและศูนย์แสดงสินค้า  แต่ กอง REIT ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า โดยมากจะโดน lock ด้วยสัญญาเช่า ทำให้ผู้เช่ายังจะต้องจ่ายเงินอยู่

พอร์ตการลงทุน

ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศมีภาพรวมที่ดีขึ้น หลายประเทศเริ่มจะมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown  อีกทั้งนโยบายของธนาคารประเทศต่างๆ อัดฉีดเงินเข้าระบบมากเพื่อช่วยประชาชนและภาคธุรกิจ   ดังนั้นยังคงให้สัดส่วนการลงทุนยังคงเหมือนเดิม  

สรุป Key Highlight ในการปรับพอร์ตสำหรับปี 2020 

ปรับเปลี่ยนกองทุนหุ้นทั่วโลกแบบ Growth จาก TMBGQG ไปเป็น ONE-UGG-RA

ตั้งแต่ต้นปี กองทุน ONE-UGG-RA แข็งแกร่งกว่าตลาดและ TMBGQG มาก ดังนั้นจะเลือก ลงทุนตัวที่แข็งแกร่งในยาม COVID-19 เช่นนี้  ทำไม ONE-UGG-RA ถึงแข็งแกร่งมาก เพราะว่า มีสัดส่วนในการลงทุนในหุ้น technology และมีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกมากกว่า  TMBGQG

เพิ่มสัดส่วนทองคำ

เหตุการณ์ Trade war ระหว่างจีนและอเมริกา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการลงทุนทั่วโลก ทองคำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว   ปีนี้ 2020 มาเจอ COVID-19 อีก ทำให้มองว่าทองคำจะ outperform ต่อไปตราบใดที่ยังมี COVID-19 อยู่ และ ปัญหาระหว่างจีนและอเมริกายังไม่จบ

ลดสัดส่วนหุ้นไทย

พอร์ตจะมีการลดสัดส่วนของกองทุนหุ้นไทยลง ตลอดการปรับพอร์ตที่ผ่านมา   เนื่องด้วยมองว่า ประเทศจะเข้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง ไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่มี innovative ในตลาด  ซ้ำร้ายยังโดนผลกระทบจาก COVID-19 มากเนื่องจากพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง  ในตอนนี้สัดส่วนหุ้นไทยเหลือ 10% เท่านั้น

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนที่ระบุนี้ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ