Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วน Growth ไปเพิ่มสัดส่วน Value

ผมปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ล่าสุดมาแล้ว 2 เดือน มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้น

ผลตอบแทนของพอร์ตตั้งแต่เปิดกองคือ วันที่ 23 เม.ย. 2562 ถึง 5 ส.ค. 2563

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วนหุ้นสาย Tech

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนย้อนหลัง

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วนหุ้นสาย Tech

 ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวน

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วนหุ้นสาย Tech

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่เริ่มตั้งพอร์ต  7.05%  สามารถชนะ SETTR แต่ยังแพ้  MSCI World เนื่องจาก พอร์ต Global Aggressive Hybrid เป็นการลงทุนแบบ Global Multi-Assets กระจายไปยังสินทรัพย์ทั่วโลก ดังนั้น จึงทำให้ความผันผวนน้อยกว่า MSCI World และ SET TR

กองทุนหุ้น (12 ก.ค 2563 ถึง 10 ส.ค. 2563)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วนหุ้นสาย Tech

ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  กองทุนหุ้นต่างประเทศ จะ Outperform กว่ากองทุนหุ้นในประเทศ  โดยเฉพาะจุดที่น่าสังเกต จะเห็นได้ว่า PRINCIPAL GEF-A ซึ่งลงทุนทั่วโลก เริ่มมี Momentum ที่ชนะ ONE-UGG-RA ซึ่งเป็นการเน้นลงทุนหุ้นเติบโตสาย Technology เราจะเห็นได้จาก ดัชนี S&P500 ปรับตัวมาทดสอบ High เดิม ในขณะที่ NASDAQ เริ่มปรับฐานลงไป

กองทุนตราสารหนี้ PHATRA MP (12 ก.ค. 2563 ถึง 11 ส.ค. 2563)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วนหุ้นสาย Tech

ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (12 ก.ค. 2563 ถึง 3 ส.ค. 2563)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วนหุ้นสาย Tech

ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ราคาทองคำซื้อขายในตลาดโลกล่าสุดได้ทะลุ 2,000 เหรียญต่อออนซ์ไปแล้ว ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง จากปัจจัยเรื่องความขัดแย้งของสหรัฐฯ กับจีน รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ

แม้ดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำ แต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะ ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของธุรกิจกลุ่มโรงแรมและการค้า ทำให้ส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของ REIT ระยะสั้น

พอร์ตการลงทุน

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนกรกฎาคม 2020: ปรับลดสัดส่วน Growth ไปเพิ่มสัดส่วน Value    

สรุป Key Highlight ในเดือนกรกฎาคม

  • ราคาทองคำได้ทะลุ 2,000 เหรียญต่อออนซ์ เป็นสถิติใหม่ แต่คาดว่าราคาคงยังขึ้นต่อไปแม้ปรับฐานลงมา
  • หุ้นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เริ่มฟื้นตัว แต่หุ้นสาย Technology มีการปรับฐานลดลง อย่างไรก็ตามในภาพระยะยาวหุ้น Technology ยังคงเป็นหุ้นผู้ชนะในตอนนี้

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนที่ระบุนี้ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”