เงินของ USA ยังสูงกว่าคาด กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก ยิ่งเร่งให้ FED มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงขึ้น

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 1 ภาพจาก seeking alpha วันที่ 14-June-2022

ส่งผลให้ตลาดหุ้นตกทั่วโลก  ส่งผลให้ดัชนีหุ้นโลก ทำ new Low ใหม่ จากภาพข้างล่าง

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 2 ภาพจาก trading view วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้นที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าเดิมซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตลาดจึงปรับฐานอีกครั้ง

แต่อย่างไรยังมีความไม่แน่นนอนอยู่มาก ถ้าสงครามยังอยู่ ราคาน้ำมันไม่ลด Fed อาจจะขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้น อาจจะเกิด recession ได้ ดังนี้ แม้ว่าตลาดจะลงมาเยอะ valuation ของ กองทุนหลายกองทุน ตกลงมาให้ระดับที่ย้อนกลับไป 3 -5 ปีแล้วก็ตาม  แต่ก็มีโอกาสลงต่อได้  ลดส่วนสัดโดยทำการ Short Again Port

แม้จะมีข้อเสียคือ ถ้าจุดที่ขายลดพอร์ต เป็นจุดที่ ตลาดได้รับรู้ไปหมดแล้ว และไม่สร้างฐานใหม่  แต่ถ้าเงินเฟ้อยังสูงต่อเนื่อง เกิด recession ส่งผลให้ตลาดปรับฐานลงไปอีก เราก็จะมีเงินสดกลับไปซื้อได้ ดังนั้นจึงทำแค่ส่วนสัด 30% ของพอร์ตเท่านั้น

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

 

Figure 3 ที่มาสัดส่วน: WealthGuru วันที่: 15-June-2022

ข้อมูลอ้างอิงของ ETF ที่กองทุนถืออยู่

Core ETF

  • ACWI ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 4 จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  • QQQ ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 5 จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Satellite แบบ Global / Country 

  • SPY ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 6 จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

  • VNM ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 7  จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022 

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Satellite แบบ Sector/Thematic

  • SOXX ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 8 จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

  • IGM ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 9  จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

  • BUG ETF

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน มิ.ย. 2022: เงินเฟ้อยังสูง กดดันตลาดหุ้นต่อเนื่อง

Figure 10  จาก www.etfc.com วันที่ 14-June-2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ