อย่าปล่อยให้ SET Index ลวงตา

แย่แล้วตลาดหุ้นไทย ไม่ดีเลย หุ้นตก SET Index ติดลบทุกวัน

มีคำแนะนำจาก BROKER บอกว่า SET Index ขาลงให้ระวังการลงทุน ให้ถือเงินสด

ผมเองได้ยินแบบนี้บ่อยจากนักลงทุนรายย่อย  ซึ่งกำลังโดนภาพของ SET Index ลวงตา ไม่เห็นกล้าลงทุน

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคร่าว ๆ กันก่อนว่า SET Index เป็นอย่างไร

SET Index จะเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index)

และจะมี SET50 Index คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก และ  SET100 Index คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก  โดยคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ผมขอตัวอย่างหุ้น 10 ตัวแรกที่อยู่ใน SET 50

อย่าปล่อยให้ SET Index ลวงตา

ข้อมูลระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 จาก https://www.set.or.th/th/market/constituents.html

จะเห็นว่า เป็นหุ้นที่มี market cap ขนาดใหญ่ทั้งหมด ซึ่งหุ้นพวกนี้มีน้ำหนักกับ SET Index ค่อนข้างมาก

ดังนั้นการที่ SET Index ตกติดลบทุกวัน ก็ไม่ได้หมายถึงหุ้นตัวอื่น ๆ จะโดนไปด้วย

ในปี 2020 ผมมีกรณีศึกษา หุ้นที่วิ่งสวนตลาด หรือ วิ่งคนละทางกับ SET Index

หุ้นตัวแรกเป็นหุ้นขนาดกลาง Asian

อย่าปล่อยให้ SET Index ลวงตา

จาก E-fin

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กราฟเป็นการแสดงผลตอบแทนตั้งแต่ในปี 2019 ประมาณเดือน ต.ค  จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนของ Asian วิ่งสวนผลตอบแทนของ SET index ในช่วงปี 2020 มาก กราฟวิ่งไปคนละทางกันด้วย

ทำไมเป็นแบบนั้น? เพราะผลประกอบการของ Asian Q1 โตแบบปีต่อปี ถึงประมาณ 75% และโตแบบราย 3 เดือนต่อ 3 เดือน โตประมาณ 500% และโตต่อเนื่องไป Q2 และ Q3 เลยทีเดียว

หุ้นตัวที่สอง เป็นหุ้นขนาดใหญ่ Delta

อย่าปล่อยให้ SET Index ลวงตา

จาก e-fin

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กราฟ เป็นการแสดงผลตอบแทนตั้งแต่ในปี 2019 ประมาณเดือน ต.ค  จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนของ Delta วิ่งสวนผลตอบแทนของ SET index ในช่วงปี 2020 มาก  กราฟวิ่งไปคนละทางกันด้วย

ทำไมเป็นแบบนั้น? เพราะ แม้ผลประกอบการของ Delta Q1 โตแบบปีต่อปี ติดลบประมาณ – 21% แต่ โตแบบราย 3 เดือนต่อ 3 เดือน โตประมาณ 120% และโตต่อเนื่องแบบปีต่อปีใน Q2 และ Q3 ระดับบวก 100% กว่าขึ้นไป

ดังนั้น อย่าให้ SET Index ลวงตา หลอกเราว่า ตลาดแย่แล้ว ไม่ดีไปหมด เพราะ หุ้นผู้นำที่เติบโตเหนือตลาดยังมี

ผมขอยกข้อความในหนังสือ คิดและเทรดอย่างแชมป์เปี้ยน : THINK & TRADE LIKE A CHAMPION ที่เขียนโดย Mark Minervini

อย่าปล่อยให้ SET Index ลวงตา

ผมมักจะแนะนำคนอื่นว่า “จงอย่าไปสนใจ SET Index มาก ให้สนใจหุ้นเป็นรายตัวจะดีกว่า ให้ค้นหาหุ้นผู้นำให้เจอ แต่ละปีหุ้นผู้นำจะไม่เหมือนกัน หาหุ้นที่กำไรเติบโตแบบเหนือความคาดหมาย”

Wealthguru

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

10000 FINT