จัดพอร์ตหลังเกษียณแบบสมดุลตามอายุ

โดยทั่วไป การจัดพอร์ตหลังเกษียณ มักถูกสอนว่า จะต้องความเสี่ยงต่ำ

แต่ในปัจจุบันนี้ คนเราอายุยืนขึ้นลงทุนพอร์ตความเสี่ยงต่ำ อาจจะไม่เพียงพอ

ดังนั้นจึงมีหลากหลายวิธีในการจัดพอร์ตลงทุนหลังเกษียณ ผมขอยกตัวอย่าง 3 แบบ

ข้อ 3 นี่เอง นักลงทุนก็อาจจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ โดย สัดส่วนของหุ้น = กฎ 100-อายุ

เช่น เกษียณอายุ 60 หุ้นจะมีสัดส่วน 100 – 60 = 40% เป็นต้น

แต่ก็ปรับนำมาใช้ชีวิตจริง ก็อาจจะมีการปรับดังนี้

– เพิ่มทองคำ 5%

– ปรับสัดส่วนใหม่ทุก 3 ปี ไม่จำเป็นต้องปรับทุกปี

ผมใช้กองทุนดังต่อไปนี้ในการจัดพอร์ตแบบง่าย ๆ

TMBWDEQ ตัวแทนของหุ้นโลก

K-FIXED-A ตัวแทนของตราสารหนี้

SCBGOLD เป็นตัวแทนทองคำ

โดยผลตอบแทนย้อนหลังเป็นดังนี้

กองทุน ผลตอบแทนต่อปีย้อนหลัง 10 ปี
TMBWDEQ 8.08%
K-FIXED-A 2.18%
SCBGOLD 4.91%

ดังนั้นก็จะได้การจัดพอร์ตใหม่ โดยจะมีผลตอบแทนเปรียบเทียบกันระหว่าง ถ้าจัดพอร์ตในชีวิตจริง กับ ถ้าจัดพอร์ตแบบเสี่ยงต่ำจัดพอร์ตหลังเกษียณแบบสมดุลตามอายุ

จะเห็นได้ว่า การจัดพอร์ตแบบ สมดุลตามอายุ ผลตอบแทนจะค่อย ๆ ลดลง ไม่เหมือนกรณีถ้าจัดพอร์ตแบบความเสี่ยงต่ำเลย

แม้การจัดพอร์ตแบบสมดุลตามอายุจะมีประโยชน์ แต่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ดังนั้นผู้ใช้แบบนี้ก็จะได้เข้าใจและรับความเสี่ยงนี้เช่นเดียวกัน

WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ