อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

Thematic ETF นั้น Hot สุด ๆ ในปี 2020 ที่ผ่านมา แต่คุณจะลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัว

Thematic  ETF แบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็น Mega trend อะไรบ้าง

Thematic ETF มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ควรจะระวังในการลงทุน

Thematic ETF เหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนแบบใด

บทความนี้มีคำตอบให้คุณ

Thematic คืออะไร

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้ ถ้าดูจากคำจำกัดความของ Thematic แล้ว เราอาจพูดง่าย ๆ ว่า เป็นการลงทุนที่ เน้นไปที่การเติบโตที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และกลุ่มอุตสาหกรรม  ไม่ใช่เป็นการลงทุนแบบเก่าที่เน้นไปที่ valued-based หรือ EPG และไม่ใช้ Cyclical trend ตามปกติ และไม่ใช้สินทรัพย์ทางเลือก

Thematic แบ่งอย่างไร

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

ทาง Global X ซึ่งเป็นผู้จัดการ ETF รายใหญ่ ได้ทำการ แบ่งแยกประเภทตาม รูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า thematic นั้นแบ่งแยกได้หลากหลายประเภทมาก แต่อย่างไรก็ตามผมให้ดูที่ Mega Theme เป็นหลักว่า thematic ETF ที่เรากำลังจะไปลงทุนนั้น

ขอยกตัวอย่าง Thematic ETF ตามการจัดประเภทของ Global X

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

 การเติบโตของ Thematic ETF

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ COVID-19 ทำให้ thematic ETF ได้รับสนใจสูงมาก โดยเฉพาะ Disruptive Technology  เพราะ คนคิดว่า หลายอย่างจะหายไป หลายอย่างจะเปลี่ยนไปหลังยุค COVID-19 โดยสิ้นปี 2021 มูลค่าของ thematic ETF สูงกว่า ปี 2020 ถึง 28%

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

ประเภทของ Thematic ที่มี AUM สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ  Disruptive Technology , People & Demographics และ Physical Environment  โดยที่ Mega-Themes ภายใต้ Disruptive Technology ที่คนสนใจลงทุนมากที่สุดคือ BIG Data

ความเสี่ยงของ Thematic ETF

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้  

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานั้นมีจำนวนกว่า 30% ของจำนวน Thematic Fund ในสหรัฐถูกปิดหรือเลิกกองทุนไป และมีเพียง 36% เท่านั้นของ Thematic Fund ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์ Morningstar Global Markets Index ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่นักลงทุนจะเลือกกองลงทุนได้ถูกต้องนั้นอาจมีไม่มากแต่หากเลือกกองลงทุนได้ถูกต้อง ผลตอบแทนที่ได้รับก็สูงมากเช่นกัน เพื่อให้การลงทุนในหุ้นมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต Thematic Fund จึงมักลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กซึ่งมักจะมีส่วนต่างกำไรที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นและราคาในตลาด

อย่างไรก็ตามหุ้นเหล่านี้มักมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ต่ำไปด้วย การซื้อขายในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็อาจทำให้ต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้นได้ หรือกรณีที่กองทุนถูกไถ่ถอนเงินออกเป็นจำนวนมากทำให้ต้องรีบขายสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่เพื่อคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วย แต่ด้วยสภาพคล่องที่ต่ำจึงอาจต้องใช้เวลาในการขายสินทรัพย์หรือขายได้ในราคาที่ไม่ดีนัก

กลยุทธ์การลงทุนใน Thematic ETF

  เนื่องจาก thematic ETF มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง    นักลงทุนส่วนมากจะลงทุนเป็นกองเดียวๆ เช่น นักลงทุนชอบ theme EV car และ ชอบ theme Cloud computing ก็ซื้อเฉพาะ ETF theme ที่สนใจ นักลงทุนควรจะจัดเป็นพอร์ตลงทุนแทนที่จะซื้อเป็นกองเดียวๆ  กลยุทธ์ที่แนะนำคือ  กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

กลยุทธ์  “Hybrid แบบ Core-Satellite” มีขั้นตอนอย่างไร

1. กำหนดสัดส่วนของการลงทุน

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

จากการกำหนดสัดส่วนข้างบนสัดส่วนของ Core จะมีอยู่ที่ 60% และ Satellite อยู่ 40% โดยส่วนของ Core จะใช้ SPY ETF , QQQ ETF และ QQQJ ETF มาผสมโดยจะลงทุนแบบ Buy-and Hold ระยะยาว ซึ่งสัดส่วนอีก 40% สามารถจัดส่วน Thematic ETF ได้อย่างน้อยตัวละ 10% -15% โดยจะใช้การลงทุนแบบ Trading

2. รวบรวม Thematic ETF

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

3. เปรียบเทียบ Thematic ETF ที่สนใจด้วย Quantitative และ Momentum

ยกตัวอย่าง ต้องการเปรียบเทียบ WCLD ETF และ CLOU ETF ทั้งคู่อยู่ใน Mega-Theme ที่เป็น BIG DATA และ Theme Cloud Computing เหมือนกัน สามารถใช้ www.etfdb.com เป็นตัวเปรียบเทียบได้ ดังนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

จะเห็นได้ว่า WCLD มีผลตอบแทนมากกว่าแต่ความผันผวนมากกว่าเกือบ 2 เท่า โดยมี Beta อย่ 1.1 แต่ WCLD กลับมี Expense Ratio ต่ำกว่าคืออยู่ที่ 0.45% ขณะที่ CLOU อยู่ที่ 0.68% เราลองมาดู RS Rating (Relative Strength) ความแข็งแกร่งเทียบกับ S&P500 จากรูปจะเห็นว่า WCLD มี RS Rating อยู่ที่ 85 สูงกว่า WCLD

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

ดังนั้นจึงขอเลือก WCLD  เราก็ได้ ETF เข้าไปในตารางการลงทุนดังรูป แล้วหา Thematic ETF มาเติมให้ครบ 30% ที่เหลือ

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้ 4.จะซื้อขาย Thematic ETF ตอนไหน

ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการซื้อขาย Thematic ETF แต่อย่างไรก็ตามผมให้ Thematic ETF ในพอร์ตเป็น Tactical ดังนั้น Investment style จึงเป็นการ Trading มากกว่าการซื้อแล้วถือยาว ข้างล่างคือ กฏการ Trading สำหรับ ETF ที่ผมใช้

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

ตัวอย่าง IBUY ETF เป็น Mega-Theme New Consumer และ Theme E-commerce

อย่าพึ่งลงทุนใน thematic ETF ถ้ายังไม่ได้อ่านบทความนี้

ขอให้นักลงทุนระลึกไว้ว่า Thematic ETF นั้นมีความเสี่ยงกว่า Sector ETF ดังนั้นนักลงทุนควรจะจัดเป็นพอร์ตและ Thematic ETF จะเป็นส่วน Satellite เท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็น Core ได้

WealthGuru


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/