เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ต้อนรับวันที่ 10 เดือน 10 ด้วยการเปิดโพยกองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี! จากการจัดอันดับจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

UOBSGC

ลงทุนในอะไร: บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดฮ่องกง ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาดไต้หวัน

Master Fund: United Greater China Fund Class A SGD Acc

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI AC Golden Dragon ปรับเป็นสกุลเงินบาท

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund:

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563
ที่มา: สาระสำคัญของกองทุน

ดูผลตอบแทนล่าสุด: https://www.finnomena.com/fund/UOBSGC

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00142/UOBSGC

ASP-EVOCHINA

ลงทุนในอะไร: บริษัทจีน เน้นอุตสาหกรรม Consumer, Health Care และ E-Commerce

Master Fund: Mirae Asset China Growth Equity Fund

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI China Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund: 

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ที่มา: เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/ASP-EVOCHINA

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.assetfund.co.th/home/fundfact-template02.aspx?id=145

ABCG

ลงทุนในอะไร: บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในจีน หรือ Holding Company ที่ถือหุ้นบริษัทดังกล่าว

Master Fund: Aberdeen Standard SICAV I – All China Equity Fund

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI China All Shares Gross TR

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund:

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ที่มา: สรุปสาระสำคัญของกองทุน

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/ABCG

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.aberdeenstandard.com/th-th/thailand/fund-centre#literature

PWIN

ลงทุนในอะไร: กองทุนหรือ ETF ต่างประเทศ ที่ลงทุนในบริษัททั่วโลก เน้นที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: Morningstar Global Mkts Index NR USD ปรับเป็นสกุลเงินบาท

สัดส่วนการลงทุน: 

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ที่มา: Fact Sheet

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/PWIN

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.phillipasset.co.th/pwin-data

KF-GTECH

ลงทุนในอะไร: หุ้นบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก เน้นกลุ่มผู้นำซึ่งอาจรวมไปถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่

Master Fund: T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q)

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI AC World Information Technology Index ปรับเป็นสกุลเงินบาท

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund: 

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ที่มา: สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/KF-GTECH

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.krungsriasset.com/th/FundDetail.html?fund=KF-GTECH

TGHDIGI

ลงทุนในอะไร: บริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก

Master Fund: Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD ACC

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: ค่าเฉลี่ยระหว่างผลการดำเนินงานของ Master Fund ปรับเป็นสกุลเงินบาท (95%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (5%)

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund:

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ที่มา: Fund Fact Sheet

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/TGHDIGI

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.tiscoasset.com/th/historicalnavs/init.action?navData.fundCode=TGHDIGI

B-FUTURE

ลงทุนในอะไร: บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ที่รองรับการบริโภคในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI All Country World Daily Total Return Net ปรับเป็นสกุลเงินบาท

สัดส่วนการลงทุน:

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ที่มา: Monthly Fund Update

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/B-FUTURE

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-future/fund-summary

B-CHINE-EQ

ลงทุนในอะไร: เน้นบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินการธุรกิจในจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ หรือสหรัฐฯ เป็นต้น

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI China All Shares (Net Returns) ปรับเป็นสกุลเงินบาท

สัดส่วนการลงทุน:

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ที่มา: Monthly Fact Sheet

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/B-CHINE-EQ

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-chine-eq/summary

K-CHANGE-A(A)

ลงทุนในอะไร: บริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

Master Fund: Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP)

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI All Country World ปรับเป็นสกุลเงินบาท ตามสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (75%) และตามสัดส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (25%)

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund:

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ที่มา: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/K-CHANGE-A(A)

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-CHANGE-A(A).aspx

GC

ลงทุนในอะไร: เน้นลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในจีน ฮ่องกง และไต้หวัน

Master Fund: NN (L) Greater China Equity ปรับเป็นสกุลเงินบาท

ดัชนีชี้วัดของกองไทย: MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)

สัดส่วนการลงทุนของ Master Fund: 

เปิดโพย! กองทุนผลตอบแทนเกิน 10% ใน 3 เดือน ขาดทุนน้อยกว่า 10% ใน 1 ปี!

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ที่มา: สาระสำคัญของกองทุน

ดูผลตอบแทนล่าสุดได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/GC

ดูเอกสารกองทุนล่าสุด: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC

เพื่อนผู้ใจดี

ใครสนใจอยากดูรายชื่อจัดอันดับกองทุนล่าสุด ลองไปใช้ระบบ FINNOMENA Fund Filter ค้นหาดูกันได้เลย


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”