รวมมาให้แล้ว! โปรโมชั่นกองทุน SSF RMF จาก บลจ. ชั้นนำ ซื้อได้เลยผ่าน FINNOMENA

สำหรับหลาย ๆ คนที่กำลังวางแผนลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน SSF RMF ในปีนี้ทาง บลจ. ต่าง ๆ ก็ออกโปรโมชั่นมากันอย่างคึกคัก ข่าวดีคือซื้อกองทุนผ่าน FINNOMENA ก็ได้รับโปรโมชั่นจาก บลจ. เช่นเดียวกัน เราไปดูกันเลยว่าแต่ละบลจ. มีรายละเอียดโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้าง

*หมายเหตุ: โปรโมชั่น SSF RMF ของบลจ. เหล่านี้ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น 10.10 ของ FINNOMENA โดยกองทุน SSF RMF ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น 10.10 ของ FINNOMENA มีเพียงบลจ. กสิกรไทย (KAsset) เท่านั้น ดูรายละเอียดโปรโมชั่น 10.10 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-10-10-double-happiness/ 

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษีจาก บลจ.

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ.ทหารไทย (TMBAM)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. วรรณ (ONEAM)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. พรินซิเพิล (PRINCIPAL)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. กรุงศรี (KSAM)

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า DCA กองทุนประหยัดภาษี บลจ. กรุงศรี (KSAM)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. ยูโอบี (UOBAM)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. แอสเซทพลัส (ASP)

โปรโมชั่นกองทุนประหยัดภาษี บลจ. กรุงไทย (KTAM)

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า DCA กองทุนประหยัดภาษี บลจ. กรุงไทย (KTAM)

ศึกษาโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว ก็วางแผนเลือกซื้อกองทุน SSF RMF ที่ชอบกันได้เลย หรือถ้าใครยังไม่ได้เปิดบัญชี Tax Saving ทาง FINNOMENA เปิดรับบัญชีใหม่แล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://port.finnomena.com/tax-saving-fund ครับ


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ