ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (“บลน. ฟินโนมีนา”) ในฐานะตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามลิ้งก์ด้านล่าง

รายละเอียดการปรับเปลี่ยนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายกองทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บลน. ฟินโนมีนา โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือไลน์ @FINNOMENAPORT

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566