FINNOMENA (ฟินโนมีนา) ตอกย้ำการเป็นผู้นำแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนอย่างครบวงจรของเมืองไทย เดินหน้าเปิดตัว “House of UI Funds” ที่คัดสรรกองทุน UI หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ด้วยความเป็นกลางจากหลากหลาย บลจ. เปิดโอกาสเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Asset) และ Hedge Fund ที่สร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนและลดความผันผวนให้พอร์ตการลงทุน

นายวศิน ปริธัญ Head of Investment บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด เปิดเผยว่า “ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนของตลาดการลงทุน จากผลกระทบของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ และวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ จนเกิดเป็นความท้าทายในการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไป ซึ่งทาง FINNOMENA มองเห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ที่อยู่นอกตลาดและกองทุน Hedge Fund ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เปิดตัว FINNOMENA House of UI Funds สำหรับเป็นประตูสู่การลงทุนในสินทรัพย์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ”

นายวศิน ปริธัญ Head of Investment บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด

ทั้งนี้ FINNOMENA House of UI Funds คือแหล่งรวมกองทุน UI ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเปิดประตูสู่สินทรัพย์ทางเลือกใหม่ ๆ ทั้งสินทรัพย์นอกตลาด (Private Asset) กองทุน Hedge Fund กองทุนรวมในต่างประเทศที่เข้าถึงได้ยาก รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวังให้กับนักลงทุนแล้ว ยังช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนลงด้วย เพราะกองทุน UI มักมีความสัมพันธ์ที่ต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดทั่วไป

สำหรับ FINNOMENA House of UI Funds มีจุดเด่นที่แตกต่าง ดังนี้

  • มีกองทุน UI จากหลากหลาย บลจ. ครอบคลุมทุกสินทรัพย์นอกกระแส
  • เสมือนมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล ด้วยบริการให้คำปรึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกแบบรายกองจาก FINNOMENA Investment Team เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุนที่ดีในทุกช่วงเวลา
  • คัดเลือกอย่างเป็นกลาง ลงทุนในกองทุน UI คุณภาพ ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น

 

นายวศิน กล่าวต่อว่า “FINNOMENA เรามีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกกองทุน UI ซึ่งปัจจุบัน กองทุน UI ที่ดำเนินการอยู่และเปิดให้ซื้อได้ในประเทศไทยมีประมาณ 19 กองทุน และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางทีมงาน FINNOMENA จึงได้คัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจมาวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม โดยปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 11 กองทุน และได้คัดเลือกกองทุนแนะนำที่ดีที่สุดทั้งหมด 5 กองทุนที่ครอบคลุมการลงทุนใน Private equity, Hedge fund, Currency และ Foreign equity ในประเทศเวียดนาม”

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังคงมีกองทุน UI ที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น การลงทุนใน Hedge fund ที่ดีที่สุดในโลกเจ้าหนึ่งอย่าง Renaissance, การลงทุนในหุ้นเวียดนาม ที่บริหารโดย บลจ. เวียดนาม ทำให้ไม่มีข้อจำกัดด้าน Foreign ownership limit, การลงทุนในบริษัทนอกตลาดที่ทีมบริหารกองทุนสามารถเข้าไปช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและกำหนดทิศทางบริษัทที่ลงทุน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่ากิจการก่อน Exit หรือแม้แต่การลงทุนในค่าเงินกับมืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์ Systematic Long-Short Strategy เป็นต้น

ขณะเดียวกันข้อมูลจาก New York Life Investment คาดการณ์ว่าในช่วงปี 2020-2025 เงินลงทุนภายใต้การจัดการ (AUM) ของการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลกจะเติบโตจาก 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 17.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นการเติบโต 9.8% ต่อปี โดยคาดว่าเงินลงทุนภายใต้การจัดการของการลงทุนใน Private Equity ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกแบบหนึ่ง จะเติบโตได้ถึง 15.6% ต่อปี หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจของกลยุทธ์การลงทุนใน Private Asset คือ กองทุน Yale University Endowment ของมหาวิทยาลัย Yale ที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดอย่าง Hedge fund, Venture capital, Private equity ซึ่งมีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจคือสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ดีกว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett

แผนภาพเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนระหว่างกองทุน Yale University Endowment และ Berkshire Hathaway ปี 1996-2016 Source: Yale Investment Office & Berkshire Hathaway

ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อรับคำแนะนำเพื่อให้บริการเฉพาะคุณ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.finnomena.com/ui/

ที่มา

 

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินลงทุนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | กองทุน UI จะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน และไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนได้ในระดับสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”


เกี่ยวกับ FINNOMENA

FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรคือเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง ปัจจุบัน FINNOMENA ดูแลนักลงทุนไทยกว่า 70,000 คน ด้วยเงินลงทุนรวมจากนักลงทุนกว่า 38,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart ของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.finnomena.com

ทีมสื่อสารการตลาด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

คุณ ปภัชอัณ ปิติภาพงศ์ (เหนือ)

Tel: 02-026-5100

Email: nhua@finnomena.com

10000 FINT