เริ่มแล้ว!! โครงการนักศึกษาฝึกงานครั้งแรกของ FINNOMENA เปิดประสบการณ์ทำงานจริง พร้อมค้นหาตัวตนที่ใช่

กรุงเทพฯ – วันที่ 1 มิถุนายน 2565 FINNOMENA (ฟินโนมีนา) ได้เริ่มต้นโครงการนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นทางการ นับเป็นโครงการฝึกงานอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของ FINNOMENA ที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานให้ได้ลงสนาม ลุยการทำงานจริงเป็นระยะเวลาสองเดือนเต็มระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2565

บรรยากาศการเริ่มต้นโครงการฝึกงานวันนี้ (1 มิถุนายน 2565) เป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมกับชาว FINNOMENIAN ที่พร้อมใจกันมาต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่ออฟฟิศหลังจากบรรยากาศการทำงาน on-site เงียบเหงาไปเป็นเวลานานจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โอกาสนี้นายเจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA Group ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานพร้อมเล่าถึงประสบการณ์การฝึกงานของตนที่ทำให้ค้นหาตนเองจนเจอจนกระทั่งได้ประกอบอาชีพและนั่งแท่นผู้บริหารในสายการเงินและการลงทุนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี นับเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาไฟแรงทุกคนให้กระตือรือร้นในการทำงานและค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองในการฝึกงานครั้งนี้

โครงการฝึกงานของ FINNOMENA มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านการลงทุนใหม่ ๆ โดยนำความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการทำงานในอนาคตของนักศึกษาเองด้วย

ตลอดระยะเวลาสองเดือนนี้ FINNOMENA พร้อมมอบประสบการณ์การทำงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนได้ความรู้ผ่านการลงมือทำจริงและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองภายใต้คำแนะนำดูแลจากพี่ ๆ ในทีมอย่างใกล้ชิด

10000 FINT