ขั้นตอนการเปิดบัญชี Tax Saving สำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชี Nomura

เรียนลูกค้า FINNOMENA ที่ลงทุนผ่านบัญชีของ Nomura ทางทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบในตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดบัญชี Tax Saving ผ่านบัญชีของ Nomura ได้ ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ FINNOMENA โดยใช้อีเมลใหม่ก่อน จึงจะสามารถเปิดบัญชี Tax Saving ต่อได้ ซึ่งทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

สำหรับการเปิดบัญชี Tax Saving ตั้งแต่เปิดบัญชีจนสามารถเริ่มลงทุนได้ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 วันทำการโดยขั้นตอนการเปิดบัญชีมีดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA และเปิดบัญชีลงทุนแบบปกติให้เสร็จก่อน

ก่อนเปิดบัญชี Tax Saving ต้องเปิดบัญชีลงทุนแบบปกติให้เสร็จก่อน ในการเปิดบัญชีใหม่ในแอปพลิเคชันให้ Log Out ออกจากบัญชีของ Nomura เดิม และสมัครด้วยอีเมลใหม่ ทำตามขั้นตอนและทำการผูก ATS ให้เรียบร้อย แล้วจึงจะสามารถเปิดบัญชี Tax Saving เพื่อลงทุนกองทุนประหยัดภาษีต่อได้

สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีแบบปกติดูได้ที่นี่ หรือดูในคลิปวิดีโอด้านล่าง แนะนำให้เปิดบัญชีผ่านแอปฯ FINNOMENA เพื่อความรวดเร็วฝนการเปิดบัญชี โดยจะใช้เวลาอนุมัติการเปิดบัญชีแบบปกติประมาณ 1-2 วันทำการ

** ข้อควรระวังในการเปิดบัญชีผ่าน Application: ตรวจสอบว่าข้อมูลบนภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชนมีความชัดเจน และที่อยู่บนบัตรประชาชนตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่กรอกเข้ามา เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชี

อ่านเพิ่มเติม วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

อ่านเพิ่มเติม พาเปิดบัญชีซื้อกองทุนรวม นั่งอยู่บ้าน 5 นาที ไม่ต้องส่งเอกสาร พร้อมเทียบให้หมด ที่ไหนเปิดที่เดียวซื้อได้ทุกบลจ. บ้าง

อ่านเพิ่มเติม พาซื้อกองทุนรวมผ่าน FINNOMENA พร้อมความพิเศษต่าง ๆ ที่หาไม่ได้จากที่อื่น

2. ทำการเปิดบัญชี Tax Saving ต่อ

หลังเปิดบัญชีปกติเสร็จสมบูรณ์ สามารถทำการเปิดบัญชี Segregated Account ต่อได้ในแอปฯ FINNOMENA ผ่าน 2 ช่องทาง

ช่องทางแรก เข้าไปที่หน้าพอร์ตแล้วกดปุ่ม “เพิ่มบัญชี Tax Saving”

ช่องทางที่สอง เข้าไปที่หน้าพอร์ต ที่แผนการลงทุนจะเห็นคำว่า Tax Saving ให้กดปุ่ม “+ เพิ่มบัญชี Tax Saving”

3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษี

ขั้นตอนต่อไป ระบบจะให้กรอกข้อมูลบางส่วนเพิ่ม เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีสำหรับลงทุนกองทุนประหยัดภาษีโดยเฉพาะ

4. รออนุมัติการเปิดบัญชี

เมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อย ระบบจะขึ้นว่า “รออนุมัติบัญชี” ซึ่งจะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 1-2 วันทำการ โดยจะผูก ATS กับบัญชีธนาคารเดียวกันกับบัญชีปกติ

5. พร้อมเริ่มต้นลงทุน

เมื่อบัญชีพร้อมลงทุน นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนแนะนำ และเริ่มลงทุนได้ทันที

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Inbox:    FINNOMENA
LINE:    @FINNOMENAPORT
เบอร์โทรศัพท์:   02 026 5100


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”