FINNOMENA องค์กรสร้างคุณค่าให้ความรู้แก่สังคมไทย

FINNOMENA (ฟินโนมีนา) ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความรู้และทักษะการเงินการลงทุน เพื่อคว้าโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง รับมอบใบประกาศ “องค์กรที่สร้างคุณค่าด้านการให้ความรู้แก่สังคม” จากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเผยอินไซต์คนไทย ตัดสินใจลงทุนเร็วขึ้น เข้าใจและสนใจการลงทุนมากขึ้น

นายกสิณ สุธรรมนัส Chief Strategy Officer – FINNOMENA Group เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการที่ FINNOMENA ถูกยอมรับในฐานะองค์กรที่สร้างคุณค่าด้านการให้ความรู้แก่สังคม “โครงการตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีเป้าหมายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะ Financial Literacy ให้แก่คนไทย

พันธกิจการยกระดับความรู้ทางการเงินของคนไทย เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัท FINNOMENA ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่นักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งต่อความรู้ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ เทคนิคทางการเงินดีดี อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ พร้อมด้วยมุมมองการลงทุนเชิงลึก ที่นักลงทุนสามารถใช้ลงทุนได้จริงผ่าน platform ของ FINNOMENA ทุกคำแนะนำกลั่นออกมาจากทีมวิเคราะห์การลงทุนมืออาชีพ

นอกจากนี้ เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่ดียิ่งขึ้น ทำให้เรามีนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นและติดตาม FINNOMENA รวมทุกช่องทางกว่า 1.7 ล้านราย* การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการตอกต้ำความสม่ำเสมอและสิ่งที่ FINNOMENA ทำมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ดีใจและภูมิใจในทีมงานทุกคน ที่ช่วยกันส่งต่อความรู้ดีดีให้คนไทยครับ

ทั้งนี้ หากนับเฉพาะข้อมูลของผู้ลงทุนบนแพลตฟอร์ม FINNOMENA ปัจจุบันมียอดสมาชิก (Subscriber) กว่า 6.2 แสนราย เติบโต 16.3% จากปี 2565 และเป็นผู้ลงทุนจริง (Active Investor) จำนวน 8.6 หมื่นราย เติบโต 14.0% จากปีก่อน สัดส่วนของนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็น 20.4% รองลงมาอายุ 31-40 ปี คิดเป็น 19.9% และอายุ 41-50 ปี คิดเป็น 10.6% ขณะเดียวกันยังพบว่านักลงทุนบน FINNOMENA ตัดสินใจเริ่มลงทุนครั้งแรกเร็วขึ้น ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีสำเร็จจนถึงวันสร้างแผนลงทุนจริง เฉลี่ยอยู่ที่ 21 วันในปี 2566 เร็วขึ้นจากปี 2565 ที่ใช้เวลาประมาณ 39 วัน

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไป และพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อม ๆ กับตลาดการเงินการลงทุนที่สดใสขึ้นทั่วโลก ทั้งในแง่ของอายุผู้ลงทุนที่ลดลง สนใจการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออม-การลงทุนมากยิ่งขึ้น 

สำหรับในปี 2567 นี้ กลุ่มบริษัท FINNOMENA พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 9 ซึ่งเรายังคงยึดมั่นที่พัฒนาความรู้การลงทุนที่ทันทุกโอกาส ทั้งในรูปแบบบทความ วิดีโอ และรายการสด ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ พร้อมด้วยคำแนะนำการลงทุนจาก FINNOMENA Expert ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุน อาทิ MEVT Call ที่มุ่งเน้นเป้าหมายลงทุนระยะยาว FundTalk Call และ Mr.Messenger Call เพื่อโอกาสทำกำไรในระยะสั้น-กลาง รวมไปถึงการลงทุนตามพอร์ตโมเดล (Model Portfolio) ที่คัดสรรกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

*หมายเหตุ: ผู้ติดตาม 1.7 ล้านราย รวมจากยอดผู้ตามบนแพลตฟอร์ม FINNOMENA และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter(X), LINE, TikTok และ Youtube