แจ้งเตือน

ล้านแรก เริ่มก่อน ได้ก่อน

กับแผน 1st Million

เงินลงทุนตั้งต้น : เริ่มต้น 5,000 บาท / เงินลงทุนต่อเดือน : เริ่มต้น 2,500 บาท

ทำไมล้านแรกกับ FINNOMENA ถึงง่าย

สัดส่วนการลงทุนที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของคุณให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

พอร์ตเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพิ่งเริ่มต้นลงทุน มีความตั้งใจในการสร้างวินัยการลงทุนเพื่อเก็บเงิน 1 ล้านแรก และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต 1st Million

ตัวอย่างแผน 1st Million
ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?
ลองสร้างแผน1st Million ใน
FINNOMENA PORT

การคำนวนผลตอบแทนตามเป้าหมาย

ลงทุนต่อเดือนเท่านี้ กี่ปีมีเงินล้านแรก?

ทำไมต้อง FINNOMENA?

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน 1st Million

คำถามที่พบบ่อย

Wealth Path คือเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพยากรณ์ผ่านโมเดลทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อิงจากผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

ได้ แต่ไม่ควร และหากจำเป็น ควรเป็นกองทุนในสินทรัพย์เดียวกัน จึงจะสามารถใช้งาน FINNOMENA PORT Wealth Path ได้ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จะไม่ตรงกับที่ Wealth Path คำนวณ หากเปลี่ยนเป็นกองทุนในสินทรัพย์อื่น Wealth Path จะยังแสดงอยู่ แต่จะไม่ตรงกับแผนของท่านอีกต่อไป

ผ่านทางโทรศัพท์

ลูกค้าสามารถเลือกวันที่ในการลงทุนอัตโนมัติเป็นวันที่ใดของเดือนก็ได้ โดยโทรศัพท์เข้ามาเพื่อตั้งคำสั่งที่ Investment Advisor Center โทร. 02-026-5100 ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่า DCA เป็นรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์ การถัวเฉลี่ยการลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง ก็ถือว่าเพียงพอต่อการถัวเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนแล้ว นอกจากนี้การตั้งหักบัญชีเงินฝากทุกสัปดาห์อาจมีผลกระทบต่อการปรับพอร์ตการลงทุนของท่าน อาจทำให้ท่านไม่สามารถปรับพอร์ตได้ตามคำแนะนำทั่วไป เนื่องจากพอร์ตของท่านกำลังทำรายการอื่นค้างอยู่ หากวันที่ท่านตั้งให้หักบัญชีตรงกับวันหยุด ระบบจะหักบัญชีให้ในวันทำการถัดไป หากระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อนำเงินมาลงทุนติดต่อกัน 2 เดือน ระบบจะยกเลิกคำสั่งการลงทุนรายเดือน (DCA) อัตโนมัติ และท่านจะต้องเข้ามาตั้งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติใหม่อีกครั้งผ่านทาง Investment Advisor Center โทร. 02-026-5100

– แจ้งเตือนผ่าน App Notification

– แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา

– แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT

– อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA

หลังจากได้รับคำแนะนำการปรับพอร์ต ลูกค้าสามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที

สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 – 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 – 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างล้านแรกจากการลงทุน กับ FINNOMENA PORT แผน 1st Million