แจ้งเตือน

Alpha Pro

Alpha คืออักษรตัวแรกในภาษากรีก

Alpha มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนผู้มีอิทธิพลในสาขาต่าง ๆ เช่น Alpha Chef ก็หมายถึงเชฟมือฉกาจ

Alpha ในทางดาราศาสตร์หมายถึงดาวดวงแรก และเป็นดาวดวงที่สุกสว่างที่สุดในหมู่ดาวนักษัตร

Alpha ในโลกของการลงทุนคือการสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งส่วนต่างของความสำเร็จนั้นคือสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มา

Alpha Pro คือพื้นที่สำหรับนักเขียนและนักอ่านที่แสวงหา “อัลฟ่า” ในชีวิต

Alpha Life

คือการใช้ชีวิตแบบอัลฟ่า ด้วยแนวคิดและเครื่องมือทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน

Alpha Company

คือองค์กรที่ทำงานร่วมกันแบบอัลฟ่า และสามารถอยู่รอดอย่างแข็งแกร่งได้ในโลกยุคใหม่

Alpha Investor

คือนักลงทุนที่แสวงหาอัลฟ่าเป็นชีวิตจิตใจ ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์คือคู่แข่งสำคัญในตลาด

INTRO TO ALPHA

Latest from each category

Alpha Life

Alpha Company

Alpha Investor

Meet the Authors

FundTalk

เจษฎา สุขทิศ

Mr. Messenger

ชยนนท์ รักกาญจนันท์

Dr. Mae

ดร.เมธี จันทวิมล

BuffettCode

อลงกฎ มโนรุ่งเรืองรัตน์

tanhnanchya

นันท์ชญาน์ ชมภูทีป

TUM SUPHAKORN

ศุภกร อาวิพันธุ์

Get Wealth Soon

ภวิกา กาญจนธำมรงค์

Mr. Serotonin

ศดิศกฤษฏิ์ ศิริสมภพ

Get your copies (soon)

บทความชุด Alpha Pro จะเผยแพร่ผ่านนิตยสาร a day BULLETIN ทุก ๆ 2 สัปดาห์ (เร็ว ๆ นี้)

What would you like to read?

Please let us know 🙂