แจ้งเตือน

ผสมผสานตราสารหนี้

ให้เติบโตในระยะยาว ด้วย

Aberdeen “Single Blended” Portfolio

Created by:

Aberdeen Standard Investments

Aberdeen “Single Blended” Portfolio

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่คัดเลือกมานั้นสร้างโดยการแบ่งสัดส่วนสินทรัพย์เป็นสองส่วน

ส่วนแรก การลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการสร้างผลตอบแทนในตราสารที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ สินทรัพย์ในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสินทรัพย์การลงทุนประเภทตราสารหนี้เป็นหลัก โดย สินทรัพย์ที่เลือกเข้ามาในพอร์ตการลงทุนจะมีทั้งตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงในยุโรป (Euro High Yield) และ ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Bond) โดยจะให้ถือว่า สัดส่วนการลงทุนนี้เป็นสัดส่วนหลักเพื่อสร้างความมั่นคง ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน อีกทั้งสินทรัพย์ที่ลงทุนสามารถสร้างโอกาสของผลตอบแทนในระดับที่ดีกว่าพันธบัตรรัฐบาลๆ ต่าง ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทนที่ต่ำและไม่น่าดึงดูดต่อการลงทุน

ส่วนที่สอง การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในระยะยาว เช่น ตราสารทุน สินทรัพย์ในส่วนนี้จะประกอบด้วยสินทรัพย์การลงทุนประเภทตราสารทุนเป็นหลัก โดยสินทรัพย์ที่เลือกเข้ามาในพอร์ตการลงทุนจะเป็นตราสารทุนที่ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ที่มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนไปในหลายภูมิภาคเพื่อลดความความผันผวนหรือความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดใดตลาดหนึ่งมีการปรับตัวของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์หลักของพอร์ตและสัดส่วนการลงทุน

หนี้ต่อ GDP ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets: EM) เฉลี่ยยังต่ำแค่ 50% เศษๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดที่พัฒนาแล้ว (เฉลี่ย > 100%) สหรัฐฯ ติดกับดักหนี้ เฟดจึงต้องกลับมาพิมพ์เงินให้รัฐบาลใช้จ่าย (เรียกสวยๆ ว่าเพิ่มขนาดงบดุล) และคงจะต้องลดดอกเบี้ยลงอีก วิธีดังกล่าวประกอบกับความแตกต่างของระดับหนี้สิน ส่งผลให้ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า สวนทางกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ ที่เริ่มฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเงินทุนให้ไหลกลับเข้าสู่ Emerging Markets

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าตราสารหนี้แต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากนักในส่วนของตราสารทุน อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศโดยเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ที่ลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ

ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร

อาจมีการปรับน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตการลงทุนเพื่อสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน พอร์ตการลงทุนคาดว่าจะไม่ปรับพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะสั้น  จะมีการรีวิวพอร์ตการลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจนกระทบทิศทางการลงทุน

เกี่ยวกับ ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวให้กับนักลงทุน โดยเกิดจากการรวมกันระหว่าง บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ และบริษัท สแตนดาร์ด ไลฟ์ อินเวสเม้นท์ ในปี 2017 ทำให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 643.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (505.1 พันล้านปอนด์)* และสำนักงาน 50 แห่ง ที่พร้อมให้บริการลูกค้าใน 80 ประเทศทั่วโลก และจำนวนผู้จัดการกองทุนกว่า 1,000 คน กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงการลงทุนได้อย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากเน้นลงทุนระยะยาวแล้วหลังจากมีการควบรวมกับบริษัท สแตนดาร์ด ไลฟ์ อินเวสเม้นท์ ทำให้เติมเต็มการลงทุนในระยะสั้นเพิ่มขึ้นรวมถึงกองทุนต่างๆที่อยู่ภายใต้บริษัท สแตนดาร์ด ไลฟ์ อินเวสเม้นท์ นักลงทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ก็สามารถเข้าถึงการลงทุนได้เช่นกัน เราเชื่อมั่นว่าการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ในการที่จะสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีในไทย ด้วยแนวทางการบริหารกองทุนในเชิงรุก

Aberdeen Standard Investments

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |  ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 

 

10000 FINT