แจ้งเตือน

โปรโมชั่นหมดเขตใน

วัน
ชม
นาที
วินาที

รับของขวัญสุดพิเศษเมื่อลงทุนเพ่ิม

iPad Pro 11" 256GB Wifi + Cellular

จำนวน 100 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป)

iPad Mini 2019 (64GB/wifi) + Apple Pencil gen 1

จำนวน 200 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 19,999,999 บาท)

Harman-gardon

ลำโพง Harman/Kardon Aura Studio 3

จำนวน 200 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท)

AirPods with
Charging Case

จำนวน 200 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 3,000,000 – 4,999,999 บาท)

Icina

Icina หุ่นยนต์กำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยเเสง UV-C

จำนวน 300 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท)

Xaiomi

Xiaomi เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม Deerma 2-in-1 รุ่น DX700

จำนวน 300 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท)

* หมายเหตุ ในกรณีที่ของรางวัลแจกครบจำนวนแล้ว นักลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนตลาดเงิน K-CASH เป็นมูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

1. กดรับสิทธิ์

เข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก ก่อนการกดรับสิทธิ์

2. บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นสำเร็จ

บันทึกสิทธิ์สำเร็จ

รับสิทธิ์โปรโมชั่น

* หมายเหตุ ผู้ที่รับสิทธิ์ในแคมเปญ Fund Shopping Day 9.9 สามารถลงทุนเพิ่มได้ทันทีเพื่อรับสิทธิ์รับของรางวัล โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์อีกครั้ง

พอร์ตการลงทุนยอดนิยม

ลงทุนในแผนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ที่ได้รับการไว้วางใจจากนักลงทุนจาก FINNOMENA เป็นจำนวนมาก

ลงทุนในกองทุนรวมตามประเภทสินทรัพย์ เช่น หุ้นไทย หุ้นเทคโนโลยี ใช้ระบบ IA ในการคัดเลือก  3 กองทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอีก
6 เดือนข้างหน้า

เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป

ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมที่น่าจับตามองสำหรับแผน DIY

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เน้นในการเฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่า บริษัทที่เข้าลงทุน จะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

เน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New Economy เช่นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Healthcare และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley-US Advantage Fund(กองทุน หลัก) ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ประเภทพอร์ตและกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

 • แผน All Balance จัดพอร์ตแบบสมดุล ลงทุนในหุ้น กองทุนอสังหาฯ ตราสารหนี้ และทองคำ มีระบบ Rebalance ปรับสมดุลพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว
  เงินลงทุนที่แนะนำ : 500,000 บาท ดูรายละเอียด
 • แผน GAR
  ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว กระจายการลงทุนทั่วโลก คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี
  เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป   ดูรายละเอียด

   

 • แผน GIF
  สร้างกระแสเงินสดจากเงินลงทุนระยะยาวคาดหวังเฉลี่ย 4-5% ต่อปี สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบปันผล 
  เงินลงทุนแนะนำ : 5,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน GCP
  เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำทั่วโลก ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5 % ต่อปี เงินลงทุนแนะนำ :  3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน TOP5  พอร์ตการลงทุนความเสี่ยงสูงมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คาดหวังสูง จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
  เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน BIC – Property & REITs คัดเลือก 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs ที่ยอดเยี่ยมที่สุด คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน BIC – Global Technology คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเภทเทคโนโลยี คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 •  แผน BIC – Thai Equity Large-cap คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 •  แผน BIC – Global Healthcare คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเภท Healthcare คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน BIC – Asia ex. Japan คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น (Asia ex-Japan) อาทิเช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวด้วยอัตราสูงมาตลอดทศวรรษ 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน SET Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง เหมาะกับนักลงทุนที่หาการลงทุนในตลาดขาลง หรือลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วแต่อยากลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน World Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลง ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่หาโอกาสการลงทุนในตลาดขาลง หรือ ติดดอย กองทุนหุ้นต่างประเทศอยู่แล้วต้องการกองทุนที่ช่วยลดความบาดเจ็บของพอร์ตการลงทุน 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน RUNNING for Growth พอร์ตกองทุนที่มีสัดส่วนหุ้นในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต
  อาทิเช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขนส่งระบบทางการแพทย์
  เงินลงทุนแนะนำ : 20,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

   

 • แผน Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตผสมผสานทั้งการลงทุนกองทุนแบบ Active และ Passive รวมถึงกระจายในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  เงินลงทุนแนะนำ :  50,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

   

 • แผน Equity-Prop Balanced Growth เน้นลงทุนในหุ้นไทยและกองทุนอสังหาฯในไทยโดยนำจุดเด่นของกองทุนประเภท REIT ที่ผลตอบแทนสม่ำเสมอคาดการ์ณง่าย มารวมกับจุดเด่นของกองทุนหุ้นที่ระยะยาวได้ผลสูงกว่า
  เงินลงทุนแนะนำ : 40,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

   

 • แผน Long Term Defensive Plus พอร์ตการลงทุนเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวตามกลยุทธ์อนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน เงินลงทุนที่แนะนำ
  เงินลงทุนแนะนำ : 35,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน TMBAM Quality Mega Theme Portfolio ที่เน้นการสร้างผลตอบแทนในประเทศ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในระยาวใน Theme ต่างๆอาทิเช่น Searching for Yield, Potential Growth เป็นต้น และมีการนำสินทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลที่ดีมาเป็นตัวเสริมให้พอร์ตมีความเสถียร (Stable)   
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน Aberdeen Single Blended Portfolio เน้นใช้ตราสารหนี้ที่หลากหลายจากทั่วโลกเป็นสัดส่วนหลักสร้างความมั่งคงให้กับพอร์ต แล้วผสมตราสารทุนเข้าไปเล็กน้อยเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาว   
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน Krungsri The Masterpiece วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคแบบ Top Down Approach มองจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็ก และเพิ่มความกระฉับกระเฉงโดยการใช้กลยุทธ์พอร์ตเสริม (Satellite Portfolio) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้น 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน Krungthai Belief Allocation ไม่เน้นการพึ่งพาโมเดลซับซ้อน แต่จะใช้การลงทุนเป็นกลยุทธ์ตาม Theme ที่มาจากวิสัยทัศน์ของนักกลยุทธ์ซึ่งแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยพื้นฐานความรู้ทางการเงิน ข้อมูลตลาด และวิธีคิดอย่างมีตรรกะในเชิงกลยุทธ์
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน TISCO Omakase Extra Fund มุ่งคาดหวัง Absolute Return 7% ต่อปี ยึดหลักผลตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยอิงตามหลักปัจจัยพื้นฐาน, การกระจายการลงทุน และ การลงทุนอย่างมีวินัย
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA และ ลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์ (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 -15 ต.ค. 63 
 • ผู้ที่รับสิทธิ์ในแคมเปญ Fund Shopping Day 9.9 มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลในตามโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์อีกครั้ง   หากปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน ครบทุกกองทุนของแต่ละแผนการลงทุนและเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน ที่ FINNOMENA ได้กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น เช่น แผนการลงทุน GAR ต้องลงทุนใน 60% ตราสารเงิน และ 40% การลงทุนทางเลือก เป็นต้น
 • ลูกค้าที่สนใจลงทุนรายกอง หรือจัดพอร์ตด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน DIY และต้องลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนทั้งหมดมากกว่ายอดเงินลงทุนก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่น หมายเหตุ การสับเปลี่ยนจากแผนการลงทุนหนึ่งไปยังแผนการลงทุนที่ได้รับโปรโมชั่นโดยไม่ลงทุนเพิ่มจะไม่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น

แผนการลงทุนและกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น แบ่งตามวัตถุประสงค์การลงทุน ท่านสามารถลงทุนได้หลายแผนการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุน ดังนี้

 • แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
  • All Balance
  • Private Wealth  ได้แก่  GAR, GIF, GCP, TOP 5
  • Best-in-class (BIC) ได้แก่ BIC – Global Technology, BIC – Global Healthcare, BIC – Asia ex. Japan, BIC – Thai Equity Large-Cap, BIC – Property & REITs, SET Immunity, World Immunity,
  • GURU PORT ได้แก่ RUNNING for Growth, Global Aggressive Hybrid Portfolio ,Equity-Prop Balanced Growth, Long Term Defensive Plus
  • Fund House Portfolio ได้แก่ – TMBAM Quality Mega Theme Portfolio, Aberdeen Single Blended Portfolio, Krungthai Belief Allocation, Krungsri The Masterpiece, TISCO OMAGASE EXTRA FUND
  • DIY  สนใจลงทุนรายกอง หรือจัดพอร์ตด้วยตัวคุณเอง สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ ตามประเภทกองทุนดังต่อไป
   • ประเภทกองทุน Equity ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่
   • ประเภทกองทุน Allocation ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่
   • ประเภทกองทุน Property, Infrastructure , REITs ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่
   • ประเภทกองทุน Commodities (ยกเว้นกองทุนตราสารหนี้ และกองทุนตลาดเงิน/พักเงิน) ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดปุ่ม “ยืนยันการรับสิทธิ์” ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ https://finno.me/fsd4 เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • สิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 1 -15 ต.ค. 63  และจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์มีการทำรายการสั่งซื้อกองทุนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ รายละเอียดดังนี้
  • รับ Xaiomi เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม Deerma 2-in-1 รุ่น DX700 สีขาว มูลค่า 899 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท จำนวน 300 รางวัล
  • รับIcina หุ่นยนต์กำจัดเชื่อไวรัสและแบคทีเรียด้วยเเสง UV-C  มูลค่า 1,980 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท จำนวน 300 รางวัล
  • รับ AirPods พร้อมเคสชาร์จ มูลค่า 5,620 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 3,000,000 – 4,999,999 บาท จำนวน 200 รางวัล
  • รับ ลำโพง Harman/Kardon Aura Studio 3 มูลค่า 10,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท จำนวน 200 รางวัล
  • รับ Ipad Mini 2020 (64GB/wifi) + Apple Pencil gen 1 มูลค่า 15,890 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 19,999,999 บาท จำนวน 200 รางวัล
  • รับ Ipad Pro 11″ 256GB Wifi + Cellular มูลค่า 32,990 บาท เมื่อมียอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน 100 รางวัล
 • ในกรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ต.ค. 63 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • ลำดับการมอบของรางวัลให้ตามลำดับของผู้รับสิทธิ์ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น โดยอ้างอิงจากเวลาในการทำคำสั่งซื้อกองทุนรวม
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทขอมอบเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน
 • กรณี K-CASH บริษัทจะทำการสั่งซื้อ K-CASH  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในแผนที่มีการลงทุนล่าสุด ให้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลอาจเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัทในเครือฟินโนมีนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของสมนาคุณใด ๆ ตามโปรโมชั่นนี้