แจ้งเตือน

พอร์ตการลงทุนยอดนิยม

ลงทุนในแผนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ที่ได้รับการไว้วางใจจากนักลงทุนจาก FINNOMENA เป็นจำนวนมาก

ลงทุนในกองทุนรวมตามประเภทสินทรัพย์ เช่น หุ้นไทย หุ้นเทคโนโลยี ใช้ระบบ IA ในการคัดเลือก  3 กองทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอีก
6 เดือนข้างหน้า

เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป

ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

รับของขวัญสุดพิเศษเมื่อลงทุนเพ่ิม

iPad Pro 11" 256GB Wifi + Cellular

จำนวน 100 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป)

iPad Mini 2019 (64GB/wifi) + Apple Pencil gen 1

จำนวน 200 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 19,999,999 บาท)

Harman-gardon

ลำโพง Harman/Kardon Aura Studio 3

จำนวน 200 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท)

AirPods with
Charging Case

จำนวน 200 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 3,000,000 – 4,999,999 บาท)

Icina

Icina หุ่นยนต์กำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยเเสง UV-C

จำนวน 300 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท)

Xaiomi

Xiaomi เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม Deerma 2-in-1 รุ่น DX700

จำนวน 300 รางวัล
(ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท)

* หมายเหตุ ในกรณีที่ของรางวัลแจกครบจำนวนแล้ว นักลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนตลาดเงิน K-CASH เป็นมูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

1. กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

2. กดรับสิทธิ์

เข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก ก่อนการกดรับสิทธิ์

3. บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นสำเร็จ

บันทึกสิทธิ์สำเร็จ

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

กองทุนรวมที่น่าจับตามองสำหรับแผน DIY

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เน้นในการเฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่า บริษัทที่เข้าลงทุน จะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

เน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New Economy เช่นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Healthcare และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley-US Advantage Fund(กองทุน หลัก) ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ประเภทพอร์ตและกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

 • แผน All Balance จัดพอร์ตแบบสมดุล ลงทุนในหุ้น กองทุนอสังหาฯ ตราสารหนี้ และทองคำ มีระบบ Rebalance ปรับสมดุลพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว
  เงินลงทุนที่แนะนำ : 500,000 บาท ดูรายละเอียด
 • แผน GAR
  ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว กระจายการลงทุนทั่วโลก คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี
  เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป   ดูรายละเอียด

   

 • แผน GIF
  สร้างกระแสเงินสดจากเงินลงทุนระยะยาวคาดหวังเฉลี่ย 4-5% ต่อปี สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบปันผล 
  เงินลงทุนแนะนำ : 5,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน GCP
  เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำทั่วโลก ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5 % ต่อปี เงินลงทุนแนะนำ :  3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน TOP5  พอร์ตการลงทุนความเสี่ยงสูงมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คาดหวังสูง จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
  เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน BIC – Property & REITs คัดเลือก 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs ที่ยอดเยี่ยมที่สุด คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน BIC – Global Technology คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเภทเทคโนโลยี คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 •  แผน BIC – Thai Equity Large-cap คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 •  แผน BIC – Global Healthcare คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเภท Healthcare คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน BIC – Asia ex. Japan คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น (Asia ex-Japan) อาทิเช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวด้วยอัตราสูงมาตลอดทศวรรษ 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน SET Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง เหมาะกับนักลงทุนที่หาการลงทุนในตลาดขาลง หรือลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วแต่อยากลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

   

 • แผน World Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลง ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่หาโอกาสการลงทุนในตลาดขาลง หรือ ติดดอย กองทุนหุ้นต่างประเทศอยู่แล้วต้องการกองทุนที่ช่วยลดความบาดเจ็บของพอร์ตการลงทุน 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน A.Stotz All-Weather Portfolio พอร์ตกองทุนที่พร้อมรับทุกสภาวะตลาด ผ่านการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างและปกป้องความมั่นคั่งในระยะยาวของคุณ
  เงินลงทุนแนะนำ : 50,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน RUNNING for Growth พอร์ตกองทุนที่มีสัดส่วนหุ้นในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต
  อาทิเช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขนส่งระบบทางการแพทย์
  เงินลงทุนแนะนำ : 20,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตผสมผสานทั้งการลงทุนกองทุนแบบ Active และ Passive รวมถึงกระจายในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  เงินลงทุนแนะนำ :  50,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน Equity-Prop Balanced Growth เน้นลงทุนในหุ้นไทยและกองทุนอสังหาฯในไทยโดยนำจุดเด่นของกองทุนประเภท REIT ที่ผลตอบแทนสม่ำเสมอคาดการ์ณง่าย มารวมกับจุดเด่นของกองทุนหุ้นที่ระยะยาวได้ผลสูงกว่า
  เงินลงทุนแนะนำ : 40,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน Long Term Defensive Plus พอร์ตการลงทุนเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวตามกลยุทธ์อนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน เงินลงทุนที่แนะนำ
  เงินลงทุนแนะนำ : 35,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน TMBAM Quality Mega Theme Portfolio ที่เน้นการสร้างผลตอบแทนในประเทศ/กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในระยาวใน Theme ต่างๆอาทิเช่น Searching for Yield, Potential Growth เป็นต้น และมีการนำสินทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลที่ดีมาเป็นตัวเสริมให้พอร์ตมีความเสถียร (Stable)   
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน Aberdeen Single Blended Portfolio เน้นใช้ตราสารหนี้ที่หลากหลายจากทั่วโลกเป็นสัดส่วนหลักสร้างความมั่งคงให้กับพอร์ต แล้วผสมตราสารทุนเข้าไปเล็กน้อยเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาว   
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน Krungsri The Masterpiece วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคแบบ Top Down Approach มองจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็ก และเพิ่มความกระฉับกระเฉงโดยการใช้กลยุทธ์พอร์ตเสริม (Satellite Portfolio) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้น 
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน Krungthai Belief Allocation ไม่เน้นการพึ่งพาโมเดลซับซ้อน แต่จะใช้การลงทุนเป็นกลยุทธ์ตาม Theme ที่มาจากวิสัยทัศน์ของนักกลยุทธ์ซึ่งแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยพื้นฐานความรู้ทางการเงิน ข้อมูลตลาด และวิธีคิดอย่างมีตรรกะในเชิงกลยุทธ์
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

 • แผน TISCO Omakase Extra Fund มุ่งคาดหวัง Absolute Return 7% ต่อปี ยึดหลักผลตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยอิงตามหลักปัจจัยพื้นฐาน, การกระจายการลงทุน และ การลงทุนอย่างมีวินัย
  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA และ ลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์ (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 -15 ต.ค. 63 
 • ผู้ที่รับสิทธิ์ในแคมเปญ Fund Shopping Day 9.9 มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลในตามโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์อีกครั้ง   หากปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน ครบทุกกองทุนของแต่ละแผนการลงทุนและเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน ที่ FINNOMENA ได้กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น เช่น แผนการลงทุน GAR ต้องลงทุนใน 60% ตราสารเงิน และ 40% การลงทุนทางเลือก เป็นต้น
 • ลูกค้าที่สนใจลงทุนรายกอง หรือจัดพอร์ตด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน DIY และต้องลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนทั้งหมดมากกว่ายอดเงินลงทุนก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่น หมายเหตุ การสับเปลี่ยนจากแผนการลงทุนหนึ่งไปยังแผนการลงทุนที่ได้รับโปรโมชั่นโดยไม่ลงทุนเพิ่มจะไม่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น

แผนการลงทุนและกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น แบ่งตามวัตถุประสงค์การลงทุน ท่านสามารถลงทุนได้หลายแผนการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุน ดังนี้

 • แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
  • All Balance
  • Private Wealth  ได้แก่  GAR, GIF, GCP, TOP 5
  • Best-in-class (BIC) ได้แก่ BIC – Global Technology, BIC – Global Healthcare, BIC – Asia ex. Japan, BIC – Thai Equity Large-Cap, BIC – Property & REITs, SET Immunity, World Immunity,
  • GURU PORT ได้แก่ A.Stotz All-Weather Portfolio, RUNNING for Growth, Global Aggressive Hybrid Portfolio ,Equity-Prop Balanced Growth, Long Term Defensive Plus
  • Fund House Portfolio ได้แก่ – TMBAM Quality Mega Theme Portfolio, Aberdeen Single Blended Portfolio, Krungthai Belief Allocation, Krungsri The Masterpiece, TISCO OMAGASE EXTRA FUND
  • DIY  สนใจลงทุนรายกอง หรือจัดพอร์ตด้วยตัวคุณเอง สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ ตามประเภทกองทุนดังต่อไป
   • ประเภทกองทุน Equity ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่
   • ประเภทกองทุน Allocation ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่
   • ประเภทกองทุน Property, Infrastructure , REITs ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่
   • ประเภทกองทุน Commodities (ยกเว้นกองทุนตราสารหนี้ และกองทุนตลาดเงิน/พักเงิน) ดูรายละเอียดรายชื่อกองทุน กดที่นี่

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดปุ่ม “ยืนยันการรับสิทธิ์” ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ https://finnomena.com/campaign-promotion-caf/ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • สิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 1 -15 ต.ค. 63  และจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์มีการทำรายการสั่งซื้อกองทุนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ รายละเอียดดังนี้
  • รับ Xaiomi เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม Deerma 2-in-1 รุ่น DX700 สีขาว มูลค่า 899 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท จำนวน 300 รางวัล
  • รับIcina หุ่นยนต์กำจัดเชื่อไวรัสและแบคทีเรียด้วยเเสง UV-C  มูลค่า 1,980 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท จำนวน 300 รางวัล
  • รับ AirPods พร้อมเคสชาร์จ มูลค่า 5,620 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 3,000,000 – 4,999,999 บาท จำนวน 200 รางวัล
  • รับ ลำโพง Harman/Kardon Aura Studio 3 มูลค่า 10,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท จำนวน 200 รางวัล
  • รับ Ipad Mini 2020 (64GB/wifi) + Apple Pencil gen 1 มูลค่า 15,890 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 19,999,999 บาท จำนวน 200 รางวัล
  • รับ Ipad Pro 11″ 256GB Wifi + Cellular มูลค่า 32,990 บาท เมื่อมียอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน 100 รางวัล
 • ในกรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ต.ค. 63 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • ลำดับการมอบของรางวัลให้ตามลำดับของผู้รับสิทธิ์ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น โดยอ้างอิงจากเวลาในการทำคำสั่งซื้อกองทุนรวม
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทขอมอบเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน
 • กรณี K-CASH บริษัทจะทำการสั่งซื้อ K-CASH  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในแผนที่มีการลงทุนล่าสุด ให้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลอาจเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัทในเครือฟินโนมีนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของสมนาคุณใด ๆ ตามโปรโมชั่นนี้