หลักการเลือกกองทุนรวมของพอร์ต GOAL และเรื่องเหลือเชื่อในวงการกองทุนที่คนทั่วไปไม่รู้!

FINNOMENA มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะกลาง-ยาว การลงทุนแผน GOAL เองก็เป็นการลงทุนแบบ Dollar-cost-averaging (DCA) หรือการลงทุนเก็บเงินต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนมากที่สุด ไม่ใช่สภาวะตลาดระยะสั้น แต่เป็นวินัยการลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาวต่างหากครับ

สภาวะตลาดแตกต่างกันการลงทุนก็แตกต่างกัน

ยกตัวอย่าง ณ สิ้นปีทาง FINNOMENA ประเมินว่าระยะกลางแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาลง เราจะเน้นการลงทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางมากกว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เพราะในสภาวะดอกเบี้ยขาลง ตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาวมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น แม้จะเป็นกองทุนตราสารหนี้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันในสภาวะการลงทุนที่ต่างกัน

เรื่องเหลือเชื่อในวงการกองทุนที่คนทั่วไปไม่รู้

การเลือกกองทุนไม่ได้จบที่กองทุนนั้นเป็นกองทุนประเภทไหน ผลตอบแทนเท่าไหร่ ความเสี่ยงระดับไหน แต่ยังมีรายละเอียดเช่น สินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน และเรื่องค่าธรรมเนียม เรื่องแปลกแต่จริงในวงการกองทุนรวมคือ บางครั้งกองทุนประเภทเดียวกัน แต่อยู่คนละธนาคาร มีค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน ถ้าเกิดกรณีนี้ FINNOMENA จะเลือกกองทุนที่ค่าธรรมเนียมถูกกว่าให้กับลูกค้าเสมอ

แผนการลงทุน GOAL ลงทุนในกองทุนรวมอะไร?

กองทุนที่ GOAL ลงทุนในกองทุนรวมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือกองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ และกองทุนทองคำ

กองทุนรวมหุ้นจาก 3 บลจ.ชื่อดัง

กองทุน KTEF 30% – กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้: ลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 80% ของกองทุนรวม มีความผันผวนปานกลาง จุดเด่นคือการกระจายการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมมากถึง 13 อุตสาหกรรมในหุ้นขนาดใหญ่เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการไหลเข้าของเงินจากต่างชาติ นอกจากนั้นยังช่วยในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้

กองทุน TMBGQG 25% – กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth: ซึ่งลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลก เช่นไมโครซอฟท์ กูเกิล อเมซอน วีซ่าและเฟสบุ๊ค ปีที่ผ่านมาทำผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยมถึง 13% นับจากตันปีที่ผ่านมา (ข้อมูลผลตอบแทน YTD ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)

กองทุน K-SEMQ 15% – กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน: ซึ่งลงทุนในหุ้นเติบโตเน้นหนักในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น แอฟริกาหรือจีนเป็นต้น หุ้นที่กองทุนนี้ลงทุนก็เช่น อาลิบาบา ยูนิลีเวอร์ และซัมซุง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ก่อตั้งมากว่า 5 ปี

กองทุน TMBABF 25% – กองทุนททหารไทย ธนไพบูลย์: ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนนี้ไม่ลงในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่จะเน้นลงทุนในระดับ Investment grade เท่านั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรทติ้ง AAA-BBB ช่วยลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ ตราสารหนี้ของกองทุนมีอายุเฉลี่ยที่ 4 ปี ถือเป็นระยะกลาง ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวทั้งช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและขาลง

กองทุนทองคำเพื่อการบริหารความเสี่ยง

กองทุน TMBGOLDS 10% – กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์: ซึ่งลงทุนในกองทุนทองคำโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์ ฮับการเงินระดับโลก

สรุปก็คือแผนการลงทุน GOAL มีการลงทุนที่ครบเครื่องสำหรับการเติบโตระยะยาว รวมถึงกลไกลในการจำกัดความเสี่ยงเพื่อให้นักลงทุนที่ลงทุนในแผน GOAL สามารถกินอิ่ม นอนหลับ และสบายใจได้ในทุกช่วงเวลาของการลงทุน มีแผนการเตือนให้ขายและซื้อกองทุนใหม่ ๆ อัตโนมัติ เมื่อแนวโน้มดูไม่ดี และนี่คือข้อดีหลาย ๆ ข้อของแผนการลงทุน GOAL ที่จะช่วยให้การเดินทางสู่การเกษียณของทุกคน เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข

Welcome aboard FINNOMENA GOAL
We hope you enjoy your investment flight.
ขออวยพรให้โชคดีบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนกันทุกคนครับ

หากสนใจลองสร้างแผนลงทุน GOAL คลิกเลย
https://www.finnomena.com/goal/

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน