Tactical Call

การเก็งกำไรด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิค จากกราฟราคาที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์อ้างอิง ส่งผลให้การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่นเหมาะสมมากกว่าการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนตาม Tactical Call เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ลูกค้าที่สนใจเก็งกำไรตามคำแนะนำ Tactical Call ติดตามคำแนะนำที่ยืดหยุ่นมากขึ้นได้ที่ FINNOMENA Tactical Call ซึ่งจะมีการอัพเดทให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ

Tactical Call

รูปที่ 1 CSI 300 TF week Source: tradingview as of 09/06/2023

โดยเมื่อพิจารณาไปยังคำแนะนำลงทุนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ก่อนที่จะปรับตัวลงมาทดสอบแนว Stop Loss เดิมที่ 3,830 จุด พบว่าแนวดังกล่าวมีนัยน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จากระยะเวลาที่ผ่านมานานกว่า 5 เดือน ซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนไหวของดัชนีเข้าใกล้กับเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกลายเป็นแนวรับที่มีนัยมากกว่า ทำให้การใช้แนวรับเดิมมีนัยสำคัญลดลง และหากใช้แนวรับเดิมกำหนดจุดแนะนำ Stop Loss จะทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ได้

Tactical Call

รูปที่ 1 CSI 300 TF day Source: tradingview as of 09/06/2023

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณากราฟระยะสั้น (TF Days) พบว่านับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2023 ดัชนีมีโอกาสที่จะทำรูปแบบ Double Bottom พร้อมด้วยการเกิด Bullish Divergence ซึ่งส่งสัญญาณการหยุดปรับตัวลง หรืออ่อนกำลังลงของแรงขาย ทำให้มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับสำคัญใหม่น้อยลง

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำเปลี่ยนแปลงจุดเข้าออกของกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความผันผวน สำหรับการเก็งกำไรในดัชนี CSI300 ดังนี้

  1. เปลี่ยน time frame ที่ใช้ในการพิจารณาจาก Day เป็น Week เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ลงมาทดสอบเส้นแนวรับ Uptrend ระยะยาว
  2. เปลี่ยนระดับราคา Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันทีเป็นเมื่อ CSI300 ต่ำกว่า 3,450 – 3,500 จุด (Downside 8.4% – 9.7% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 09/06/2023 และเส้นแนวโน้มระยะยาวในภาพประกอบที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็น Trendline ของขาขึ้นระยะยาว และใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดของดัชนีในช่วงพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนัยอย่างยิ่งสำหรับดัชนี CSI300
  3. คงแนะนำ “ถือ” ตามคำแนะนำ Tactical Call เดิม
  4. คงเป้าหมายการ Take Profit (ขายทำกำไร) ที่ระดับเดิมที่ 4,430 จุด (Upside 15% จากราคาปิดวันที่ 09/06/2023) เท่ากับระดับ Fibonacci 38.2% ของแนวโน้มขาลงปัจจุบัน

 

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ