tactical call LHESPORT-A

Video Gaming และ E-Sport เป็นอีกกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาแรงในปีนี้กว่า 35% นับตั้งแต่ต้นปีไม่แพ้อุตสาหกรรม Semiconductor ที่ในปีนี้ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงถึง 47% แม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ดูแล้วจะไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของวัยทำงาน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมนี้เคยเกี่ยวข้องกับเราทุกคนอย่างน้อยในช่วงวัยเด็ก ทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดตลาดใหญ่ และนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง 13.4% (CAGR ตั้งแต่ 2023 – 2030) ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก

ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นและลงของราคาหุ้นในกลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน ทำให้เมื่อแรงกดดันด้านการดำเนินนโยบายทางการเงินผ่อนคลายลง จึงเป็นโอกาสให้หุ้นในกลุ่มนี้สามารถฟื้นตัวขึ้นตามผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นที่มีสัดส่วนสูงในพอร์ตอย่าง NVIDIA, Activision Blizzard, AMD, NetEase, Unity software สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งในปีนี้

จนกระทั่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ESPO ETF ซึ่งเป็น ETF ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ E-Sport เข้าสู่รอบการปรับฐาน โดยปรับตัวลดลงกว่า 12% สู่ระดับ 51.71 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200D) แต่กลับตัวขึ้นได้ในวันที่ 18 สิงหาคม และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ESPO ETF สามารถปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน และ 100 วันได้อีกครั้ง สะท้อน Momentum ระยะสั้นที่ฟื้นตัว สอดคล้องกับ MACD ที่ตัดเหนือ Signal line ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน บ่งชี้ถึงโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

tactical call LHESPORT-A

รูปที่ 1: กราฟ ESPO ETF Day | Source: Tradingview as of 01/09/2023

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน LHESPORT-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน ESPO ETF เพียงกองทุนเดียว มีค่า Correlation กับดัชนี ESPO ETF 0.95 สะท้อนการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในระดับสูง เหมาะสำหรับการเก็งกำไรในครั้งนี้ ซึ่งมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ ESPO ETF ไม่เกินระดับ 57.0 ดอลลาร์ (+4.75% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 01/09/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหลังจากที่แนะนำ Tactical Call แล้ว หาก ESPO ETF ปรับตัวลงต่ำกว่า 57.0 ดอลลาร์ และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 57.0 ดอลลาร์อีกครั้ง FINNOMENA FUNDS Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร 2 ระดับ

  • แนะนำขายทำกำไรบางส่วนเมื่อ ESPO ETF ปรับตัวขึ้นเหนือ 59.20 ดอลลาร์ (Upside +8.4% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 01/09/2023) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของรอบขาขึ้นล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม
  • แนะนำขายทำกำไรทั้งหมดเมื่อ ESPO ETF ปรับตัวขึ้นเหนือ 62.10 ดอลลาร์ (Upside +13.80% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 01/09/2023) ซึ่งตรงกับ Fibonacci Retracement 61.8 ของรอบขาลงตั้งแต่ปี 2021

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนี ESPO ETF ปิดตลาดต่ำกว่า 51.80 ดอลลาร์ (Downside -5.07% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 01/09/2023) ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของรอบการปรับฐานปัจจุบันในช่วงเดือนสิงหาคม 2023 สะท้อนถึงการไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

LHESPORT-A

tactical call LHESPORT-A

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน LHESPORT-A | Source: Fund Factsheet กองทุน LHESPORT-A as of 30/08/2023

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอเกม และ/หรือ อีสปอร์ต และ/หรือ บริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมและโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย VanEck Vectors

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ