TISCO Omakase Extra Fund

TISCO Omakase Extra Fund


ที่มา: บลจ. ทิสโก้ วันที่ 8 พฤษภาคม  2024

Economy and Market

 • เดือน เม.ย. รายงานอัตราเงินเฟ้อ ด้ชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าที่ตลาดคาด โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และบริการ แม้ว่าดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือนมีนาคมจะสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ แต่ภาพรวมยัง ถือว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯยังทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในส่วนของภาคแรงงานพบว่า รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน เม.ย. กลับน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และเริ่มเห็นการจ้างงานในภาคบริการเพิ่มขึ้นช้าลง – ทำให้เรามองว่า ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯจะมีโอกาสลดลงเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้นในปีนี้ 2024 และ มีความเสี่ยงที่จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงอีกระยะ (higher for longer)
 • สำหรับในส่วนของผลดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน ในไตรมาสแรกโดยทั่วไปสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะผลดำเนินงานในหุ่นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องสำหรับมุมมองระยะกลาง 3-6 เดือน
 • เศษฐกิจโลกยังเติบโต ขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ขณะที่วัฎจักรดอกเบี้ยภาพรวมเชื่อว่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่อาจทรงตัวในระดับสูงไปอีกระยะ ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นที่มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย, ขณะที่การชะลอการปรับลดงบดุลของ Fed จะช่วยลดความเสี่ยงสภาพคล่องตึงตัว ซึ่งเคยเกิดขึ้นในปลายปี 2019
 • คาดว่าการใช้งานของ AI จะเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้, ประสิทธิภาพ หนุนผลดำเนินงานให้กับบริษัทจดทะเบียน
 • เรามีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปี จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว, งบประมาณภาครัฐ นอกจากนี้การออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. จะชวยลดความเสี่ยงการทำธุรกรรม short sell ราคาหุ้นจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
 • สำหรับความเสี่ยง ด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risks) เริ่มผ่อนคลายลงบ้าง แต่มองว่าความขัดแย้งจะยังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นระยะ ขณะที่ประเด็นการเมืองการเลือกตั้งสหรัฐฯจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2024 อาจเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นจีน ขณะที่นโยบายของอดีตปธน.ทรัมป์ซึ่งมีคะแนนนิยมสูงขึ้น อาจใช้แนวนโยบายหาเสียงโดยต้องกรให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่า นำไปสู่การเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนในอนาคต

Strategy

 • ปรับเพิ่มน้ำหนักกลุ่มกองทุนเน้นไปยังหุ้นในกลุ่ม Quality ในระยะนี้ที่ยังมองว่าอัตราดอกเบี้ยแม้จะปรับลงแต่ยังทรงตัวสูง และ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการใช้งานของ AI
 • ปรับลงทุน (switch) TISCO China Clean Energy TCHCLEAN ไปยัง TISCO China H-Shares TISCOCH เพื่อสะท้อนการฟื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่ก่อนกลุ่มอื่นๆ
 • มีมุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย จาก valuation อาทิ P/E และ P/Book value ต่ำใกล้เคียงกับในช่วง COVID ระบาด ขณะที่งบประมาณภาครัฐที่กลับมาเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป
 • ในกลุ่มของสินทรัพย์ทางเลือก ยังเน้นกระจายไปยัง REITs และ ทองคำ
 • ดู Fund Fact Sheet กองทุนที่เพิ่มน้ำหนัก/ปรับเข้า TISCOCH

Portfolio Action

 • ปรับลดน้ำหนัก TISCO Global Income Plus TGINC-A โดยเรายังมีมุมมองบวกต่อกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนดังกล่าว เน้นกลยุทธ์การลงทุนในหลายกองทุน (Fund of Fund) ซึ่งกระจายการลงทุนไปยัง ตราสารหนี้, ตราสารทุน และ REITs เพื่อให้ง่ายต่อนักลงทุนในการติดตามราคาในรายสินทรัพย์ จึงกระจายสัดส่วนดังกล่าวไปยังกองทุน ดังนี้
  • TISCO Global Bond  TGBOND-A – กองทุนตราสารหนี้เอกชนทั่วโลก
  • TISCO Global Quality  TGQUALITY-A  – กองทุนตราสารทุนทั่วโลก
  • TISCO Global REIT  TGREIT  – กองทุน REITs ทั่วโลก
 • นอกจากนิ้ เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองที่เน้นลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Quality ที่มีงบการเงินแข็งแกร่ง, มีสัดส่วนหนี้ไม่สูง และ กำไรมีเสถียรภาพ (Stable Earning) ในช่วงที่ดอกเบี้ยอาจทรงตัวสูงในระยะข้างหน้า จึงเน้นสัดส่วนกองทุนตราสารทุนไปยังกองทุน TGQUALITY-A
 • เพิ่มสัดส่วนลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุน TSF-A
 • ดู Fund Fact Sheet กองทุนที่เพิ่มน้ำหนัก/ปรับเข้า TSF-A และ TGQUALITY-A

Performance Review

ผลตอบแทนพอร์ตกองทุนในรอบ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 8 เม.ย. – 8 พ.ค. ปรับตัวลง -1.5% หลังจากในเดือน เม.ย.ตลาดความกังวล ภาวะสงครามในตะนออกกลาง และ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯดีกว่าคาด ส่งผลให้ yield ในตลาดพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นลบต่อภาวะการลงทุนโดยรวม

ㆍDetractor:

 • สำหรับช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา TISCO Global Income Plus TGINC-A เป็นตัวฉุด รองลงมา คือ TISCO Global REITs TGREIT จากผลของ yield พันธบัตรทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น

ㆍ Contributor:

 • ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา TISCO Gold Fund TGOLD เป็นกองทุนที่หนุนพอร์ตกองทุนมากที่สุด เนื่องจาก นลท.กลับเข้าลงทุนในทองคำในฐานะ safe haven ในช่วงที่กังวลภาระสงคราม

 

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT