FINNOMENA Tactical Call : Stop Loss CSI 300 หลังหลุดแนวรับทางเทคนิค

30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำลงทุนในรูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นในดัชนี CSI 300 ผ่านกองทุน KT-AShares-A สำหรับกองทุนประเภท active fund และกองทุน SCBCHA สำหรับกองทุนประเภท passive fund โดยตั้งจุด Stop loss ไว้เมื่อดัชนี CSI 300 มีราคาปิดลงมาต่ำกว่าระดับ 3,850 จุด (Downside 2.89%) ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ดัชนี CSI 300 ลงมาปิดที่ระดับ 3,829 จุด

FINNOMENA Tactical Call : Stop Loss CSI 300 หลังหลุดแนวรับทางเทคนิค

รูปที่ 1 : CSI 300 TF Day, Source Tradingview as of 20/12/2022

จากแรงเทขายทำกำไร หลังจากตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง บนความคาดหวังการเปิดเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่อนคลายการใช้นโยบาย Zero COVID ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัวขึ้น พร้อมด้วยการพบผู้เสียชีวิตอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนบางส่วนกังวลมาตรการล็อคดาวน์ที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง อีกทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ ในระยะสั้นหลังจากทยอยเข้าสู่เทศกาลหยุดยาวในช่วงปลายปี จึงทำให้ภาพบรรยากาศการลงทุนชะลอตัวลง

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน KT-ASHARES-A และกองทุน SCBCHA เพื่อรักษาวินัยและจำกัดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ที่เป็นคำแนะนำการลงทุนแบบเก็งกำไร

อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในจีนในระยะกลาง เนื่องจากแม้ในระยะสั้นจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต จะเพิ่มขึ้นหลังเปิดเมือง ส่งผลให้เกิดความผันผวนได้เป็นครั้งคราว แต่ภาวะดังกล่าวเป็นภาวะปรกติของการเปิดเมืองหลังล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

แต่หากมีการเสริมศักยภาพในการรับรองผู้ป่วยที่ดี, การเร่งฉีดวัคซีนที่สูง และ นโยบายการผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง จะยังคงทำให้การเปิดเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และหนุนให้เศรษฐกิจและการลงทุนกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นในที่สุด

FINNOMENA Tactical Call : Stop Loss CSI 300 หลังหลุดแนวรับทางเทคนิค

รูปที่ 2 : Relative PE ของดัชนี CSI 300 , Source FINNOMENA, Bloomberg as of 20/12/2022

เมื่อพิจารณาในเชิง Valuation ยังถูกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยซื้อขายกันที่ระดับ Trailing PE 13.9 เท่า หรือ -1.0 S.D. และค่า Correlation ของตลาดหุ้นจีนกับตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ยังสามารถถือครองการลงทุนเพื่อรับแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการเปิดประเทศ พร้อมกับการกระจายความเสี่ยงได้

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ