รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

เชื่อว่าทุกคนคงมีเป้าหมายชีวิตที่อยากจะไปให้ถึง และเป้าหมายของแต่ละคนนั้นก็คงแตกต่างกันไปตามช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การเกษียณ การซื้อบ้าน ซื้อรถ การแต่งงาน ส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ ฯลฯ

แต่ความท้าทายคือเราจะสามารถทำเป้าหมายชีวิตที่หลากหลายนั้นให้สำเร็จได้อย่างไร เริ่มตรงไหน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? 

บทความนี้เราจึงขอพาทุกคนไปวางแผนการลงทุนสไตล์ “Goals Navigator” นวัตกรรมวางแผนการลงทุนจัดพอร์ตระดับโลก ซึ่งใช้ “4 มิติ” หลัก ๆ ในการพาคุณมุ่งสู่ทุกความสำเร็จของเป้าหมายชีวิต

Success Driven: วางเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนว่าเงินก้อนนี้ลงทุนเพื่อ “นำไปทำอะไร”

รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

สิ่งสำคัญคือความชัดเจนของเป้าหมายทางการเงิน เช่น เงินก้อนนี้เราลงทุนเพื่อการเกษียณ เงินก้อนนี้เพื่อการศึกษาของลูก เพราะจะทำให้คุณเห็นภาพแผนการลงทุนของคุณชัดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุนได้มากที่สุด

Multi-Goal: เขียนเป้าหมายที่มีทั้งหมดออกมาให้ชัดเจน

รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

คนเราไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเป้าหมายในชีวิตแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น การเกษียณ การซื้อบ้าน การแต่งงาน ส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ ฯลฯ หลังจากการวางเป้าหมายออกมาแล้ว ลองดูว่าในแต่ละเป้าหมายต้องใช้งบเท่าไร เพื่อให้เราเห็นภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของเรา 

Multi-Priority: ชัดเจนกับตัวเอง จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย

รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

เมื่อชีวิตมีหลายเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือการรู้จักจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเรา โดยการแบ่งประเภทของเป้าหมายออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ Need, Want, Wish, Dream ตามความต้องการของเรา เพื่อจัดสรรเงินลงทุนตามลำดับความสำคัญของเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Lifetime Monitoring: ติดตามผลและหมั่นปรับพอร์ตตามสถานการณ์อยู่เสมอ

รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

เมื่อเป็นการลงทุนระยะยาว เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้น หรือความต้องการของเราก็อาจเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการมุ่งสู่ความสำเร็จของทุกเป้าหมายทางการเงิน จึงจำเป็นต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการปรับพอร์ตการลงทุน ตามสถานการณ์ตลาดและช่วงชีวิตของเรา

รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

“คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน ไม่ได้สำคัญว่าเขาหามาได้มากเท่าไร แต่อยู่ที่เขาบริหารจัดการมันอย่างไร”

– Gigs Kasin Suthammanas (The Asset Allocation Investors)

รู้จัก “4 มิติ” ของการวางแผนการลงทุนสไตล์ Goals Navigator

ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายชีวิตแบบไหน ลองให้ “FINNOMENA FUNDS Goals Navigator” พาคุณมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมกับบริการวางแผนลงทุนจัดพอร์ตระดับโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาง FINNOMENA FUNDS และ Franklin Templeton ร่วมมือกันพัฒนาและออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการลงทุน*

“FINNOMENA FUNDS Goals Navigator” นวัตกรรมวางแผนการลงทุนจัดพอร์ตระดับโลก ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายชีวิต ร่วมเคียงข้างคุณจนถึงฝัน
👉 ลงทะเบียนรับบริการ คลิก >> https://finno.me/gnavi-web

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำควรเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ