รีวิวผลตอบแทนพอร์ต Goals Navigator ความเสี่ยงระดับ 9 ตั้งแต่เปิดตัวทำไปได้ถึง +9.60% !!

พอร์ต Goals Navigator ความเสี่ยงระดับ 9 ตั้งแต่เปิดตัวเดือนมีนาคม 2023 ทำผลตอบแทนไปได้ถึง 9.60% มากที่สุดในบรรดาพอร์ตของ Goals Navigator

รีวิวผลตอบแทนพอร์ต Goals Navigator ความเสี่ยงระดับ 9 ตั้งแต่เปิดตัวทำไปได้ถึง +9.60% !!

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 08/02/2024

Goals Navigator คืออะไร? ทำไมถึงตอบโจทย์ทุกการวางแผนเป้าหมายชีวิต?

🎯 Goals Navigator คืออะไร?

Goals Navigator คือ บริการวางแผนลงทุนจัดพอร์ตระดับโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาง FINNOMENA และ Franklin Templeton ได้ร่วมมือกันพัฒนาและออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการลงทุน

โดย Goals Navigator มีจุดเด่นอยู่ที่การจัดพอร์ตที่จะยึดจากเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันไปของแต่ละท่าน เพื่อหาพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและทำให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้เร็วที่สุด รวมทั้งคำนึงถึงสภาวะตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เป้าหมายชีวิตของคุณสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ Goals Navigator ยังช่วยจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย โดยการแบ่งประเภทของเป้าหมายออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ Need, Want, Wish, Dream เพื่อจัดสรรเงินลงทุนตามลำดับความสำคัญของเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวางแผนเป้าหมายทุกช่วงชีวิตได้ครบจบในที่เดียว

รีวิวผลตอบแทนพอร์ต Goals Navigator ความเสี่ยงระดับ 9 ตั้งแต่เปิดตัวทำไปได้ถึง +9.60% !!

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 08/02/2024

จุดแข็งที่ Goals Navigator จะเข้ามาช่วยวางแผนการเงินมีอยู่ 4 อย่าง ได้แก่

  1. SUCCESS-DRIVEN : ติดตามผล และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ วางแผนลงทุนเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จได้อย่างแท้จริง แห่งเดียวในไทย
  2. MULTI-GOAL : วางแผนหลายเป้าหมายในที่เดียว ครอบคลุมทุกช่วงจังหวะชีวิต ทั้งเกษียณสุขส่งลูกเรียนต่อ ดูแลพ่อแม่ เที่ยวรอบโลก ฯลฯ
  3. MULTI-PRIORITY : กำหนดความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย เพื่อจัดสรรเงินลงทุนให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ หรือความฝัน
  4. LIFETIME SERVICE : ปรับแผนได้ตามสถานภาพทางการเงินที่ เปลี่ยนแปลงไปมีผู้วางแผนการลงทุนส่วนตัว คอยดูแล และแนะนำจนถึงเป้าหมาย

 

นอกจากนี้ยังมีทีมที่ปรึกษาการลงทุนของ FINNOMENA ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างยาวนาน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก... คอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิด พาคุณมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง

อ่านมาถึงตรงนี้ บางคนอาจจะคิดว่านวัตกรรมระดับนี้ต้องมีเงินลงทุนจำนวนมากแน่ ๆ แต่สำหรับ Goals Navigator ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท ก็สามารถเข้าถึงบริการวางแผนการลงทุนระดับโลกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

📌 สำหรับท่านที่สนใจพิชิตเป้าหมายทางการเงินไปกับ Goals Navigator สามารถลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://finno.me/gnavi-web

สำหรับนักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ”

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

ที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

สำหรับ EP เรื่อง Goals Navigator สามารถรับชมย้อนหลังกันได้เลย


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!