เขียวยกแผง! อัปเดตผลตอบแทนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio บวกสูงสุด 8.28% นับตั้งแต่จัดตั้งพอร์ตช่วงต้นปีนี้

FundTalk The Contrarian Portfolio จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 .. 2567 ที่ผ่านมาโดย Jet – The Contrarian Investor ซึ่งหัวใจสำคัญของคือการกระจายจัดพอร์ตให้ใกล้เคียงกับ Market Cap ของหุ้นแต่ละประเทศในโลก โดยในปัจจุบันสัดส่วน Market Cap ของหุ้นโลกตอนนี้อยู่ที่หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว 75% และหุ้นประเทศกำลังพัฒนาอีก 25% เมื่อเทียบหุ้นกับตราสราหนี้แล้วสัดส่วนจะอยู่ที่ 45% ต่อ 55%

อัปเดตผลการดำเนินการของของพอร์ต ณ วันที่ 20 .. 2567 พอร์ต FundTalk The Contrarian Portfolio ทำผลตอบแทนไป 3.99% นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งพอร์ต ซึ่งเป็นผลพวงจากกองทุนในพอร์ตที่พร้อมใจกันปรับตัวขึ้น ได้แก่

 

เขียวยกแผง! อัปเดตผลตอบแทนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio บวกสูงสุด 8.28% นับตั้งแต่จัดตั้งพอร์ตช่วงต้นปีนี้

สัดส่วนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio ณ วันที่ 18 ม.ค. 2024

หมายเหตุ

  • ข้อมูลผลตอบแทนกองทุนนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ณ วันที่ 20 ก.พ. 2567
  • พอร์ตนี้ยังไม่มีอยู่ใน Model Port ของ FINNOMENA FUNDS

 

ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียการจัดพอร์ตที่น่าจับตามอง ซึ่งเราก็ยังคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

ดูมุมมองและอัปเดตพอร์ตจาก Jet – The Contrarian Investor เพิ่มเติมได้ในคลิปนี้

และสำหรับผู้ที่สนใจกองทุน KFUS-A แต่ยังไม่ได้เข้าซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีการประกาศปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าแล้ว ในเร็ว ๆ นี้จะมีการคัดเลือกกองทุนอื่นมาทดแทน รอติดตามกันนะครับ


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299