รีวิวพอร์ต GOR ทำผลตอบแทน ปี 2023 ได้ +10.22%

รีวิวผลตอบแทน GOR พอร์ตที่วางแผนด้วยกลยุทธ์ระดับ World Class ปี 2023 ทำผลตอบแทนไปได้ถึง 10.22% !!

Global Optimized Return (GOR) คืออะไร?

Global Optimized Return (GOR) คือพอร์ตที่วางแผนด้วยกลยุทธ์ระดับ World Class ออกแบบกลยุทธ์การลงทุนจาก Franklin templeton

เน้นผลตอบแทนแบบ Multi Asset Allocation เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ และต้องการผลตอบแทนระยะยาว

กระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสม บนเป้าหมาย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) โดยแบ่งเป็นหุ้น 75% และตราสารหนี้ 25%

รีวิวพอร์ต GOR ทำผลตอบแทน ปี 2023 ได้ +10.22%

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 25/01/2024

ในปี 2023 พอร์ต GOR ทำผลตอบแทนไปได้ถึง 10.22% เทียบกับกองทุนประเภท Global Allocation ในตลาดที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้เพียง 4.63%

รีวิวพอร์ต GOR ทำผลตอบแทน ปี 2023 ได้ +10.22%

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 25/01/2024

 

สำหรับใครที่สนใจพอร์ต GOR สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/campaign-gor/

 

สำหรับนักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ”

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

ที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

สำหรับ EP เรื่อง GOR สามารถรับชมย้อนหลังกันได้เลย


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!