สรุป Highlight งาน “Navigating the Next Era of Financial Advisory with FINNOMENA” FA SUMMIT 2023 ก้าวสู่ความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนยุคใหม่กับฟินโนมีนา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันอาชีพอิสระได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไป โดย “อาชีพที่ปรึกษาการลงทุน” (Financial Advisor) ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต เพราะเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่น มีอิสระ ส่งผลให้มีอัตราการแข่งขันสูงในสายอาชีพนี้

ฟินโนมีนาเล็งเห็นความสำคัญของสายอาชีพที่ปรึกษาการลงทุนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท จึงกลับมาอีกครั้งกับงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของวงการที่ปรึกษาการลงทุน ที่ชื่อว่า “Navigating the Next Era of Financial Advisory with FINNOMENA” FA SUMMIT 2023 ก้าวสู่ความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนยุคใหม่กับฟินโนมีนา เพื่อนำทางผู้ที่สนใจในอาชีพที่ปรึกษาการลงทุนก้าวสู่ความสำเร็จ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

ในงานมี Highlight อะไรที่น่าสนใจบ้าง? วันนี้ FINNOMENA สรุปมาให้แล้ว

ภาพรวมธุรกิจ FINNOMENA และ FA

 • FINNOMENA เป็นแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งให้กับนักลงทุน ปัจจุบันเน้นไปที่กองทุนรวม แต่กำลังขยายฐานเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ ๆ เข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
 • ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นพาร์ทเนอร์กับหลากหลายบลจ. ทั่วประเทศไทย จึงทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม กองทุนประหยัดภาษี ของหลาย ๆ บลจ. ให้แก่นักลงทุนได้อย่างครบครัน
 • FINNOMENA เป็นกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะธุรกิจกองทุนรวมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น FINNOMENA FUNDS, FINT, Definit, Befin Academy และ FinCast
 • Befin Academy เป็นสถาบันสำหรับที่ปรึกษาการลงทุน (Financial Advisor: FA) โดยเฉพาะ มีการออกแบบหลักสูตรที่หลากหลาย ทันยุคสมัยอยู่เสมอ พัฒนาทักษะทั้งด้าน Soft skill และ Investment skill มุ่งหวังให้ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเติบโตในสายอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง
 • FA เป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้คล้ายมนุษย์เงินเดือน แม้จะอิสระแต่ก็เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงมาก เพราะเงินของนักลงทุนหลาย ๆ คนฝากให้ที่ปรึกษาการลงทุนช่วยดูแลให้
 • ปัจจุบัน FINNOMENA FUNDS มีที่ปรึกษาการลงทุนเข้าร่วมเป็นครอบครัว FA แล้วกว่า 2,100 คน ด้วยมูลค่าการลงทุนภายใต้ที่ปรึกษาการลงทุนมากกว่า 15,000 ล้านบาท

FA On Stage: เปิดเวทีให้ FA ได้มาแชร์เส้นทางสู่สายอาชีพ และประสบการณ์การดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพ 

 • ที่ปรึกษาการลงทุนของ FINNOMENA FUNDS มาจากหลากหลายสายอาชีพ และหลายหลาย Generations ไม่ว่าจะเป็น FA ที่ทำงานประจำและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนไปพร้อมกัน FA ที่ Early Retire และมาเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ FA ที่ลาออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น
 • แต่ละท่านได้นำเครื่องมือที่หลากหลายของ FINNOMENA FUNDS มาใช้ในการดูแลลูกค้า เช่น Goals Navigator ที่ตอบโจทย์ทั้งที่ปรึกษาการลงทุนและลูกค้า เพราะสามารถสร้างแผนการลงทุนได้หลายแผนพร้อมกัน ทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นเป้าหมายการลงทุนพร้อมกันได้ในที่เดียว
 • นอกจากนี้ FINNOMENA FUNDS ยังส่งต่อข้อมูลด้านการลงทุนที่เป็นประโยชน์ให้กับที่ปรึกษาการลงทุนและนักลงทุนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ ไลฟ์สด พอตแคสต์ บทความ ฯลฯ

Empowering Advisors & Investors Through Digital Solutions

 • ทาง Franklin Templeton ทราบถึงปัญหาของที่ปรึกษาการลงทุนที่ต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสารจนพลาดโอกาสในการไปพบลูกค้าใหม่ ๆ จึงพัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุนเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาการลงทุนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ปัจจุบันผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาสู่รูปแบบของดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะเข้ามาช่วยในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 70%
 • Franklin Templeton จึงพัฒนา “Goals Optimization Engine (GOE)” ซึ่งเป็นกรอบการลงทุนที่สร้างขึ้นมาตามเป้าหมายจากการคำนวณโอกาสความสำเร็จของแผนการลงทุน โดยมีความแตกต่างจากแผนการลงทุนแบบดั้งเดิมตรงที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ระหว่างทางตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • GOE เปรียบเหมือนแผนที่นำทางหรือ GPS ในโลกการลงทุนที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายและเร็วที่สุด

เจาะลึกเทคโนโลยีการจัดพอร์ตระดับโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทย “Goals Navigator”

 • 71% ของนักลงทุนต้องการ Personalized Portfolio หรือการจัดพอร์ตตามนักลงทุนแต่ละบุคคล  88% ของ Digital Investor ต้องการที่ปรึกษาการลงทุน และ 74% ของที่ปรึกษาการลงทุนเสียเวลาในการจัดการเอกสาร
 • จากตัวเลขดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า นักลงทุนต้องการที่ปรึกษาการลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุนต้องการเทคโนโลยีเพื่อให้บริการลูกค้าได้ง่ายขึ้น จึงเกิดเป็น “Goals Navigator” ขึ้น
 • Goals Navigator คือผู้ช่วยจัดพอร์ต ซื้อขาย และวางแผนการลงทุน ที่ทาง FINNOMENA FUNDS ร่วมกันกับ Franklin Templeton องค์กรบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ประยุกต์ GOE ให้เข้ากับสไตล์การลงทุนของคนไทยโดยเฉพาะ
 • 4 จุดเด่นของ Goals Navigator ได้แก่ Success Driven เน้นความสำเร็จของการลงทุน, Muti-Goal ครอบคลุมการวางแผนทุกช่วงชีวิต วางแผนได้หลายเป้าหมาย, Multi-Priority จัดลำดับความสำคัญของแต่ละแผนได้ และ Lifetime Service ดูแลต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตการลงทุน
 • แม้จะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแต่ปัจจุบัน Goals Navigator ก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนกว่า 300 คน ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 350 ล้านบาท โดยมียอดเงินลงทุนแบบ DCA ต่อเดือนกว่า 16 ล้านบาท

ทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาการลงทุนกับ FINNOMENA FUNDS?

 • FA ของ FINNOMENA FUNDS มีอิสระในการทำงาน มีความยืดหยุ่นสูง กำหนดเวลาทำงานเองได้ สามารถทำงานได้จากทุกที่
 • ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและหลากหลาย สามารถนำไปเสนอลูกค้าได้ครอบคลุมทุกความต้องการ
 • รายได้ไม่จำกัด ทำมากได้มาก พร้อมโบนัสประจำปี มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพสูง
 • ต้อนรับทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากสายอาชีพก็มาเป็นครอบครัว FA กับ FINNOMENA FUNDS ได้
 • พร้อมซับพอร์ต FA ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ทั้งด้าน Soft skill และ Investment skill ทีมงาน FA Support คอยดูแลให้คำปรึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ดูแลและสร้างฐานลูกค้าได้ทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนกับฟินโนมีนา ฟันด์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.finnomena.com/fa/ รวมทั้งสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรจาก Befin Academy ได้ที่ https://www.befin.academy/

10000 FINT