Finnomena Funds เผยกองทุนแนะนำปี 2024 สร้างโอกาสชนะเกิน 80%

Finnomena Funds (ฟินโนมีนา ฟันด์) เดินหน้ายกระดับ Ahead of The Game “มองขาดทุกโอกาสการลงทุน” โชว์ผลตอบแทนกองทุนแนะนำในปี 2024 สามารถสร้างโอกาสชนะ (Win Rate) ได้สูงกว่า 80% ในทุกคำแนะนำ พร้อมเผยอินไซต์นักลงทุนไทย ไม่ว่า Gen ไหนก็ชอบลงทุนหุ้นต่างประเทศ 

นายกสิณ สุธรรมนัส Chief Strategy Officer, Finnomena Group เปิดเผยว่า “ภารกิจสำคัญของ Finnomena คือเราจะมุ่งแสวงหาการลงทุนที่ยอดเยี่ยม เพื่อโอกาสสร้างความมั่งคั่งสูงสุดแก่ทุกคน ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนที่ในปีนี้เราออกมาให้มุมมองการลงทุนแบบเข้มข้น วิเคราะห์ตลาดอย่างเท่าทันสถานการณ์ ด้วยคำแนะนำกองทุนหลากหลายสไตล์ทั้ง MEVT Call, Mr.Messenger Call และ FundTalk Call ซึ่งพบว่าในปีนี้ มากกว่า 80% ของกองทุนที่ฟินโนมีนาแนะนำ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน นำโดยกองทุนหุ้นเวียดนาม กองทุนหุ้นจีน กองทุนหุ้นสหรัฐฯ กองทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และกองทุนตราสารหนี้โลก”

นายกสิณ สุธรรมนัส Chief Strategy Officer, Finnomena Group

ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมคำแนะนำการลงทุนของ Finnomena Funds ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ชี้ว่า FundTalk Call ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบ The Contrarian Style เฟ้นหาสินทรัพย์ดี ราคาถูกนั้นมี Win Rate สูงถึง 90% และสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5.1% โดยมีกองทุนแนะนำที่โดดเด่น ได้แก่ MEGA10CHINA-A, KFSINCFX-A และ K-SEMQ

ในขณะที่คำแนะนำ Mr.Messenger Call การลงทุนรูปแบบ Trend Follower ที่เน้นจับจังหวะลงทุนตามตลาดขาขึ้นนั้นมี Win Rate อยู่ที่ 83% และสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 4.4% นำโดยกองทุน ASP-DIGIBLOC, K-CHINA-A(A), B-CHINE-EQ และ SCBNEXT(A)

สำหรับคำแนะนำ MEVT Call ที่เน้นการลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้านทั้งพื้นฐานและเทคนิค พบว่ามี Win Rate อยู่ที่ 88% และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระดับ 4.1% จากกองทุนที่เอาชนะตลาดได้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ PRINCIPAL VNEQ-A, AFMOAT-HA และ ONE-EUROEQ

นอกจากนี้ เรายังพบอินไซด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนบนแพลตฟอร์ม Finnomena โดยคนในทุกช่วงอายุเฉลี่ยแล้วให้ความสนใจลงทุนกองทุนหุ้นโลก (Global Equity) มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นกองทุนตลาดเงิน (Money Market) และกองทุนหุ้นจีน (Greater China Equity) บ่งบอกถึงเทรนด์การลงทุนในปัจจุบันที่ผู้คนสนใจโอกาสใหม่ ๆ ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนช่วงวัยของนักลงทุน อายุ 31-40 ปี คิดเป็น 37% อายุ 21-30 ปี คิดเป็น 28% และอายุ 41-50 ปี คิดเป็น 22% ด้วยจำนวนนักลงทุนบนแพลตฟอร์มมากกว่า 80,000 ราย

Finnomena Funds เผยกองทุนแนะนำปี 2024 สร้างโอกาสชนะเกิน 80%

สามารถติดตามคำแนะนำกองทุนรวมทั้งหมดจาก Finnomena Funds ได้ที่ https://www.finnomena.com/opphub/


หมายเหตุ

  • ข้อมูลระหว่างวันที่ 01/01/2024 – 15/05/2024 สำหรับ Mr.Messenger Call และ FundTalk Call
  • ข้อมูล 01/01/2023 – 15/05/2024 สำหรับ MEVT Call
  • Mr.Messenger Call แนะนำซื้อ ASP-DIGIBLOC เมื่อวันที่ 30/01/2024 แนะนำขายทำกำไรเมื่อ 08/03//2024 
  • FundTalk Call แนะนำซื้อ MEGA10CHINA-A เมื่อ 24/01/2024 
  • MEVT Call แนะนำซื้อ PRINCIPAL VNEQ-A เมื่อ 26/01/2023

 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโวนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299