Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้น Blockchain

แนะนำแบ่งขายทำกำไรในกองทุน ASP-DIGIBLOC สำหรับนักลงทุนที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้น และพักเงินไว้ที่กองทุนตลาดเงิน KKP MP หรืออาจพิจารณาเข้าลงทุนใหม่เพื่อเก็งกำไรต่อในกองทุนหุ้นจีนอย่าง B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A)

Mr.Messenger ได้ออกคำแนะนำ Mr.Messenger Call: หุ้น Blockchain เตรียมรีบาวด์ หลังฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2024 หลังจากแนะนำราคาหุ้น Blockchain ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currencies) โดย DAPP ETF (กองทุนหลักของ ASP-DIGIBLOC) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +25% (ข้อมูล ณ 7 มีนาคม) หลังจากแนะนำ ขณะที่กองทุน ASP-DIGIBLOC +15.8% หลังจากคำแนะนำเข้าลงทุน (NAV ณ 5 มีนาคม)

Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้น Blockchainกราฟราคา Bitcoin TF week Source: Tradingview as of 8/3/2024

ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นมา 58% นับตั้งแต่ต้นปี 2024 หลัง ก.ล.ต. สหรัฐฯ อนุมัติ Bitcoin ETF รวมถึงมีปัจจัยหนุนจากการ Halving ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2024 โดยราคา Bitcoin กำลังทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ $69,000 และมีโอกาสที่ราคา Bitcoin จะปรับตัวลงมาในช่วงสั้น สอดคล้องกับ RSI Indicator ที่อยู่โซน oversold บ่งชี้ถึงโอกาสการกลับตัวลงในช่วงสั้น

Mr.Messenger จึงแนะนำ take profit บางส่วนในกองทุน ASP-DIGIBLOC สำหรับนักลงทุนที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้น โดยพักเงินไว้ที่กองทุน Money Market Fund อย่างกองทุน KKP MP หรืออาจพิจารณาเข้าลงทุนใหม่ตามคำแนะนำของ Mr.Messenger Call ดังนี้

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อคาดหวังการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin หลังเกิดการ Halving ยังสามารถลงทุนหรือถือกองทุน ASP-DIGIBLOC ต่อได้

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (FINNOMENA FUNDS)


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT