เงินเดือนเท่านี้ ลงทุน SSF-RMF ได้สูงสุดเท่าไร?

อีกหนึ่งตัวช่วยประหยัดภาษีที่เราไม่ควรมองข้ามเลยคือ “กองทุน SSF-RMF” เพราะนอกจากจะช่วยเราประหยัดภาษีได้แล้วยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อีกด้วย

บทความนี้จะขอพาทุกคนมาดูกันว่าเงินเดือนที่เราได้รับในปัจจุบันจะสามารถลงทุน SSF-RMF ได้สูงสุดตามเงื่อนไขเท่าไรบ้าง? ติดตามไปพร้อมกันได้เลย!

ลงทุน SSF RMF ได้แบบไม่ติดขัด เพราะ FINNOMENA สามารถตั้ง DCA กองทุนภาษีแบบอัตโนมัติได้แล้ว!
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://finno.me/9-step-ssf-rmf-dca-web

เงื่อนไขการลงทุนกองทุน SSF-RMF

 • SSF ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้รวมทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท
 • RMF ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้รวมทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท

โดยทั้งกองทุน SSF และ RMF เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ* แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

* กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ ได้แก่ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และประกันชีวิตแบบบำนาญ

เงินเดือนเท่านี้ ลงทุน SSF-RMF ได้สูงสุดเท่าไร?

รายได้รวมต่อปี 360,000 บาท (30,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 108,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 108,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 480,000 บาท (40,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 144,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 144,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 600,000 บาท (50,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 180,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 180,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 720,000 บาท (60,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 216,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 840,000 บาท (70,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 252,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 960,000 บาท (80,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 288,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 1,080,000 บาท (90,000 บาท/เดือน)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุด 200,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุด 324,000 บาท

รายได้รวมต่อปี 1,200,000 บาท (เดือนละ 100,000 บาท)

 • ลงทุน SSF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลงทุน RMF อย่างเดียวได้สูงสุดไม่เกิน 360,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม ลดหย่อนภาษี ปี 2566: ทุกเรื่องที่ต้องรู้ รวบรวมมาให้แล้ว!

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชี FINNOMENA ได้ที่

— planet 46.

รับบริการผู้แนะนำการลงทุนกองภาษีส่วนตัวจาก FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/taxplanner-services


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม  โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”