ทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย ให้โดยเสน่หาเสียภาษีเท่าไร?

สามีให้โอนเงินภรรยา 50 ล้าน ต้องเสียภาษีหรือไม่?

สามีให้โอนเงินกิ๊ก 50 ล้าน ต้องเสียภาษีหรือไม่?

พ่อโอนที่ดินให้คนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัว 100 ล้านต้องเสียภาษีหรือไม่?

การค้าได้กำไร ต้องเสียภาษี ดังนั้น การที่บุคคลธรรมดาได้เงินจากผู้อื่นโดยเสน่หาก็จะต้องเสียภาษีด้วย

เรียกว่า ภาษีการรับให้ (Gift Tax) คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากการที่ บุคคลธรรมดาได้รับทรัพย์สินโดยเสน่หา

แบ่งได้ดังนี้

ทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย ให้โดยเสน่หาเสียภาษีเท่าไร?

กรณีศึกษาภาษีมรดกให้ในปี 2023 คือ

ทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย ให้โดยเสน่หาเสียภาษีเท่าไร

คุณเศรษฐา ทวีสินโอนหุ้น แสนสิริ ให้ลูกสาวโดยเสน่หา จำนวน 661,000,000 หุ้น โดยราคาหุ้นที่โอนอาจจะประมาณ 1.x บาท ถ้าโอนกันที่ 1 บาทต่อหุ้น ก็ความว่า ลูกสาวจะได้รับหุ้นมูลค่า 661,000,000 บาท ซึ่งจะต้องเสียภาษี 5% จากส่วนเกิน 20 ล้าน คือ 5% x (661,000,000 – 20,000,000) = 32,050,000 บาท โดยลูกสาวคุณเศรษฐา ทวีสิน จะต้องไปยื่นแบบเสียภาษีไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2567

สมกับโบราณได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีอะไรแน่นอนเท่ากับความตาย และภาษี

WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ