FINNOMENA ชี้แจงรายละเอียดระบบการซื้อขายกองทุน มั่นใจเงินที่ลูกค้าลงทุนปลอดภัย

FINNOMENA เป็นแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนชั้นนำของเมืองไทย โดยเป้าหมายหลักขององค์กรคือการปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่คาดหวัง ปัจจุบัน FINNOMENA ดูแลนักลงทุนไทยกว่า 120,000 คน ด้วยเงินลงทุนรวมจากนักลงทุนกว่า 34,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2566)

การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้และมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึงกว่า 3 ล้านครั้งต่อเดือน แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุนโดยที่ปรึกษาการลงทุนกว่า 2 พันคน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart ของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โดย FINNOMENA ยึดหลักความ “เป็นกลาง” ที่เราไม่สังกัดค่ายใดค่ายหนึ่ง ทำให้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดสัดส่วนที่ไม่อิงกับใคร เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุน

เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสในการทำงานของเรา เราขอชี้แจงรายละเอียดระบบซื้อขายกองทุนของเรา ดังนี้

finnomena-workflow-full-resolution

(กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

FINNOMENA เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย FundConnext เป็นระบบสำหรับรองรับการทำงานมาตรฐานของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอย่างครบวงจร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทนายหน้าหน่วยลงทุนและ บลจ. ที่เข้าร่วม ตั้งแต่การเปิดบัญชี ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการชำระเงิน จนถึงการยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน 

นักลงทุนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการลงทุนกองทุนรวมจากการเปิดบัญชีกับ FINNOMENA เพียงครั้งเดียว ก็สามารถลงทุนได้กับทุก บลจ. โดยระบบนี้เรียกว่า “Omnibus Account” หรือบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน แม้ว่าจะเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ แต่ทาง FINNOMENA มีการจัดการบัญชีสินทรัพย์ของนักลงทุนแยกออกจากบัญชีสินทรัพย์ของบริษัทอย่างชัดเจน โดยมีการอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อส่ง ก.ล.ต. ในทุกไตรมาส ซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็น Omnibus Code ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลของนักลงทุนกับระบบงานของ บลจ. ได้ ดังนั้นหาก FINNOMENA ยุติการให้บริการ จะเข้าสู่กระบวนการประสานงานกับ บลจ. และเปิดเผยตัวตนของนักลงทุนทั้งหมดให้กับ ก.ล.ต. และ บลจ. ทุกแห่งทราบ

ทั้งนี้การที่ FINNOMENA เป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนรวม ไม่ได้หมายความว่า FINNOMENA เป็นคนที่ดูแลหรือถือเงินของนักลงทุนไว้เอง เพราะหลังจากนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายและชำระเงินเข้ามานั้น คำสั่งซื้อขายและเงินของนักลงทุนทั้งหมดจะถูกส่งให้ บลจ. ที่ดูแลกองทุนนั้น ๆ ไปบริหาร เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนกับ บลจ. โดยตรง

ดังนั้น “การซื้อกองทุนกับตัวแทน” กับ “การซื้อกองทุนกับ บลจ.” นั้นมีความปลอดภัยเทียบเท่ากัน เพราะคนที่ดูแลเงินของนักลงทุนก็คือ “ธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์” เหมือนกัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้บริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนตามหนังสือชี้ชวนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ของกองทุนรวม เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม และตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม เป็นต้น

นอกจากความเป็นกลาง และคำแนะนำในการลงทุนที่ทันกับสถานการณ์ สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับจาก FINNOMENA ก็คือ ความปลอดภัยของเงินลงทุนในระดับเดียวกันกับธนาคาร โดย FINNOMENA ได้รับการรับรองถูกต้องจาก ก.ล.ต. จึงมั่นใจได้ว่าเงินของนักลงทุนจะไม่หายไปไหนแน่นอน

คำถามที่พบบ่อย

1. เวลากดซื้อขายกองทุน จะได้ราคาวันนั้นเลยหรือไม่?

ลูกค้าจะได้ราคาวันของทำรายการ (ไม่ใช่ราคา NAV ที่เห็นตอนกดซื้อ เพราะราคานั้นยังไม่อัปเดตล่าสุด) หากทำรายการหลัง 14.00 น. สำหรับกองทุนไทย หรือหลัง 11.00 น. สำหรับกองทุนต่างประเทศ วันทำรายการจะนับเป็นวันถัดไป

2. ส่งคำสั่งขายกองทุนไปแล้ว จะได้เงินวันไหน?

วันที่ได้รับเงินสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยเข้าไปดูที่ประวัติคำสั่งซื้อขาย เพื่อตรวจสอบวันที่โอนเงินของแต่ละรายการ

3. FINNOMENA เก็บค่าบริการลูกค้าเพิ่มเติมหรือไม่?

FINNOMENA ไม่เก็บค่าบริการลูกค้าเพิ่มเติม ลูกค้าจะได้ราคาเดียวกันกับการซื้อขายกับ บลจ. โดยรายได้ของ FINNOMENA มาจากการแบ่งค่าธรรมเนียมกับ บลจ. ลูกค้าจึงไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

4. หาก FINNOMENA ปิดกิจการ เงินของลูกค้าจะปลอดภัยหรือไม่?

ปลอดภัย เนื่องจากเงินของลูกค้าไม่ได้อยู่ที่ FINNOMENA แต่อยู่ที่ บลจ. ที่บริหารกองทุนนั้น ๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ทาง FINNOMENA จะทำการโอนย้ายข้อมูลลูกค้าไปยัง บลจ. เพื่อให้บริการลูกค้าต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การไว้วางใจและสนับสนุน FINNOMENA เสมอมา โดยทาง FINNOMENA จะยังคงยึดมั่นในพันธกิจการให้ความรู้ คำแนะนำการลงทุน และบริการที่มีคุณภาพแก่พาร์ตเนอร์และนักลงทุนของเราต่อไป

ทีมงาน FINNOMENA

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ