โพยสรุปกองทุน SCBLT1

โพยสรุปกองทุน SCBLT1

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงใน Infographic นี้นำมาจาก หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุน SCBLT1 มีจุดโดดเด่นตรงการใช้กลยุทธ์ Asset Allocation และมีความยืดหยุ่นในการเลือกสินทรัพย์ กล่าวคือ หากสถานการณ์หุ้นดี กองทุนสามารถลงทุนหุ้น 100% ได้ (ไม่ได้จำกัดแค่ 70%) นั่นหมายความว่ากองทุนสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดได้ดี

การบริหารเป็นแบบ Active โดยมี Portfolio Turnover Rate ล่าสุดในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 2.36 เท่า หรือ 236% แสดงให้เห็นว่ากองทุนมีการสับเปลี่ยนสินทรัพย์บ่อย สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เอ่ยถึงด้านบน

หากดูหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ SCBLT1 ลงทุน ก็จะเจอว่ามีทั้งหุ้นขนาดใหญ่มากๆ อย่าง AOT และ PTT รวมถึงหุ้นใหญ่น้อยลงมา + หุ้นขนาดกลางผสมกันไป ยิ่งตอกย้ำชัดเจนถึงแนวทางการมุ่งหวังเติบโตของกองทุน  ในระยะสั้นช่วงที่ตลาดผันผวน กองทุนก็ทำผลการดำเนินงานได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ค่าสถิติด้านความเสี่ยงก็น้อยกว่าด้วย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากภาพประกอบนี้นำมาจาก finnomena.com
ซึ่งนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.scbam.com/th/fund/get-dividend-while-holding/fund-information/scblt1/
https://www.finnomena.com/fund/SCBLT1


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปิดโหมด Risk-On!