อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=MOONG&ssoPageId=5&language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=MOONG&ssoPageId=3&language=th&country=TH

http://setlive.thailivestream.com/player/?section=502&event=MOONG

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/131117135808-Oppday-MOONG.pdf

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ