เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สารบัญ

มาตามเสียงเรียกร้องคอกองทุนอีกครั้งสำหรับโพยเปิดบ้านกองทุนรวม ในวันนี้ผมขอเสนอเป็น BlackRock กองทุนต่างประเทศชื่อคุ้นหูชาวไทยในฐานะกองทุนที่มีสินทรัพย์ภาพใต้การจัดการมากที่สุดในโลก จะเป็นอย่างไรนั้นมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันได้เลย

ประวัติความเป็นมา

BlackRock เป็นบริษัทจัดการการลงทุนสัญชาติอเมริกันมีประวัติการก่อตั้งมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 1988 โดยเริ่มต้นให้บริการด้านจัดการความเสี่ยงและจัดการสินทรัพย์ประเภท Fixed Income ให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่ง BlackRock ถือได้ว่าเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีสินทรัพย์ภาพใต้การจัดการ (AUM) ที่สูงถึง 7.318 ล้านล้านเหรียญ และเป็นผู้นำด้านการเติบโตของ ETFs ภายใต้ผลิตภัณฑ์อย่าง iShares

ในตอนถัดไปหากใครสนใจให้เรารวบรวมกองทุนไทยที่ลงทุนใน ETFs ของ iShares สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับ

ติดตามซีรีส์เปิดกองทุนต่างประเทศตอนอื่น ๆ จากคุณ Planet 46 ได้ที่นี่

เปิดบ้าน Morgan Stanley: รวมกองทุนไทยที่ลงทุนใน Morgan Stanley 

เปิดบ้าน Baillie Gifford มีกองทุนไทยไหนบ้างที่ลงทุนใน Baillie Gifford

เจาะลึก ARK ผู้นำ ETF แห่งทศวรรษ

กองทุนไทยที่ลงทุนในกองทุนหุ้นจาก Blackrock

ได้รู้ประวัติความเป็นมาของ Blackrock กันไปคร่าว ๆ แล้ว ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า “มีกองทุนไทยไหนบ้างที่ลงทุนในกองทุนหุ้นจาก Blackrock” ซึ่งทาง Mr. Serotonin ได้รวบรวมและแบ่งหมวดมาให้กับทุกคนแล้ว

หุ้นจีน

KT-CHINA

KT-CHINA-A, KT-CHINA RMF

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน KT-CHINA หรือ KTAM China Equity Fund จากบลจ. กรุงไทย (KTAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF CHINA Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class D เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายเน้นสร้างผลตอบแทนสูงสุดผ่านการลงทุนในบริษัท ที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือ เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีน 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-CHINA

กองทุน KT-CHINA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: ทั้ง KT-CHINA-A และ KTCHINA RMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจโดยอาจป้องกันในสัดส่วนประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KT-CHINA

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • KT-CHINA-A: 0.8025%
  • KTCHINA RMF: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • KT-CHINA-A: 1.5000%
  • KTCHINA RMF: ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • KT-CHINA-A: 1.0765%
  • KTCHINA RMF: 1.4140%

ข้อมูลจาก KT-CHINA-A และ KTCHINA RMF Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KT-CHINA

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • KT-CHINA-A: 1,000 บาท
  • KTCHINA RMF: 500 บาท

หุ้นเอเชีย

SCBAEM

SCBAEM, SCBAEMHA

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน SCBAEM หรือ SCB Asian Emerging Markets จากบลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF Asian Growth Leaders Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund)   ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) “D2” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจและบริษัทที่มีลักษณะเป็นหุ้นเติบโต เช่น มีอัตราเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือ มีผลตอบแทนของทุนในระดับสูงหรือดีขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน SCBAEM

กองทุน SCBAEM จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน SCBAEM มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจโดยอาจป้องกันความเสี่ยงคิดเป็นสัดส่วน 63.17% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่กองทุน SCBAEMHA มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมดโดยป้องกันความเสี่ยงคิดเป็นสัดส่วน 95.26% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนหรือประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Financials

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBAEM

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • SCBAEM: 1.6500%
  • SCBAEMHA: 1.7200%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • SCBAEM: 1.0700%
  • SCBAEMHA: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • SCBAEM: 1.7400%
  • SCBAEMHA: 1.8200%

ข้อมูลจาก SCBAEM และ SCBAEMHA Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBAEM

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • SCBAEM: ครั้งแรก 1 บาท, ครั้งถัดไป 1 บาท
  • SCBAEMHA: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท

หุ้นยุโรป

MEURO

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน MEURO หรือ MFC European Continental Equity Fund จากบลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF European Flexible Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2” ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน ผ่านการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจในยุโรป

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน MEURO

กองทุน MEURO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MEURO มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศฝรั่งเศส 20% และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน MEURO

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • MEURO: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • MEURO: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • MEURO: 1.9581%

ข้อมูลจาก MEURO Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBAEM

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • MEURO: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท

หุ้นอินเดีย

K-INDIA

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน K-INDIA หรือ K India Equity Fund จากบลจ. กสิกรไทย (KAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF India Fund D2 USD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน K-INDIA

กองทุน K-INDIA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MEURO มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 75.00% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-INDIA

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • K-INDIA: 1.2840%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • K-INDIA: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • K-INDIA: 1.4799%

ข้อมูลจาก K-INDIA Fund Factsheet ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-INDIA

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • K-INDIA: ครั้งแรก 500 บาท, ครั้งถัดไป 500 บาท

แนว Thematic

KFHTECH-A

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน KFHTECH-A หรือ Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund จากบลจ. กสิกรไทย (KAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF World Technology Fund (Class D2 USD)เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) (ISIN Code:LU0724618946) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความโดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KFHTECH-A

กองทุน K-FHTECH-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MEURO มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด โดยป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90.00% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Semiconductors & Semicon Equipment และ Software & Services

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KFHTECH-A

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • KFHTECH-A: 0.8025%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • KFHTECH-A: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • KFHTECH-A: 0.9968%

ข้อมูลจาก KFHTECH-A Fund Factsheet ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KFHTECH-A

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • KFHTECH-A: ครั้งแรก 2,000 บาท, ครั้งถัดไป 2,000 บาท

MGTECH

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน MGTECH หรือ MFC Next Generation Technology Fund จากบลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF Next Generation Technology Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2” ใน สกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ลงทุนผ่านหุ้นบริษัททั่วโลกที่มีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจด้านวิจัย พัฒนา ผลิต และบริการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้า

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน MGTECH

กองทุน MGTECH จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MGTECH มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Technology

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน MGTECH

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • MGTECH: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • MGTECH: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • MGTECH: 1.9581%

ข้อมูลจาก MGTECH Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน MGTECH

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • MGTECH: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท

B-FINTECH

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน B-FINTECH หรือ Bualuang FinTech Fund จากบลจ. บัวหลวง (MFC) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF FinTech Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD เพียงกองทุนเดียว  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน/ไอที หรือ ประกัน ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงเปลี่ยนเเปลง

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน B-FINTECH

กองทุน B-FINTECH จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MGTECH มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน B-FINTECH

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • B-FINTECH: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • B-FINTECH: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • B-FINTECH: 1.1457%

ข้อมูลจาก B-FINTECH Fund Factsheet ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน B-FINTECH

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • B-FINTECH: ครั้งแรก 500 บาท, ครั้งถัดไป 500 บาท

ONE-GLOBFIN

ONE-GLOBFIN-RA, ONE-GLOBFIN-RD

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน ONE-GLOBFIN หรือ ONE Global Financial Fund จากบลจ. วรรณ (ONEAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF World Financials Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิด D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการเงินทั่วโลก

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน ONE-GLOBFIN

กองทุน ONE-GLOBFIN จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน ONE-GLOBFIN-RA และกองทุน ONE-GLOBFIN-RD มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจทั้งคู่
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Banks

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ONE-GLOBFIN

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • ONE-GLOBFIN-RA: 1.6050%
  • ONE-GLOBFIN-RD: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • ONE-GLOBFIN-RA: 1.6050%
  • ONE-GLOBFIN-RD: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • ONE-GLOBFIN-RA: 1.7441%
  • ONE-GLOBFIN-RD: 1.7441%

ข้อมูลจาก ONE-GLOBFIN-RA และ ONE-GLOBFIN-RD Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ONE-GLOBFIN

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • ONE-GLOBFIN-RA: ครั้งแรก 5,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท
  • ONE-GLOBFIN-RD: ครั้งแรก 5,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท

MRENEW

MRENEW-A, MRENEW-D

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน MRENEW หรือ MFC Renewable Energy Fund จากบลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF Sustainable Energy Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2 USD” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุนผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Companies)

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน MRENEW

กองทุน MRENEW จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MRENEW-A และกองทุน MRENEW-D มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจทั้งคู่
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Energy

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน MRENEW

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • MRENEW-A: 1.6050%
  • MRENEW-D: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • MRENEW-A: 1.5000%
  • MRENEW-D: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • MRENEW-A: 1.9581%
  • MRENEW-D: 1.9581%

ข้อมูลจาก MRENEW-A และ MRENEW-D Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน MRENEW

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • MRENEW-A: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท
  • MRENEW-D: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท

หุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์

KT-AGRI

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน KT-AGRI หรือ KTAM World Agriculture Fund จากบลจ. กรุงไทย (KTAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF Nutrition Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสูงสุดผ่านการลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร สารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-AGRI

กองทุน KT-AGRI จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน KT-AGRI มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KT-AGRI

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • KT-AGRI: 0.93625%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • KT-AGRI: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • KT-AGRI: 2.03025%

ข้อมูลจาก KT-AGRI Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KT-AGRI

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • KT-AGRI: 1,000 บาท

KT-ENERGY

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน KT-ENERGY หรือ KTAM World Energy Fund จากบลจ. กรุงไทย (KTAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF World Energy Fund (Class A) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ลงทุนผ่านการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่มีธุรกิจหลักในการสำรวจ พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายพลังงาน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-ENERGY

กองทุน KT-ENERGY จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน KT-ENERGY มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Integrated and Exploration Production

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KT-ENERGY

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • KT-ENERGY: 0.93625%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • KT-ENERGY: 1.5000%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • KT-ENERGY: 1.25025%

ข้อมูลจาก KT-ENERGY Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KT-ENERGY

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • KT-ENERGY: 1,000 บาท

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

SCBGPROP

SCBGPROP, SCBGPROPA

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน SCBGPROP หรือ SCB Global Property จากบลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF World Real Estate Securities เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นด้านที่พักอาศัย/อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือบริษัทที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น REITs

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน SCBGPROP

กองทุน MRENEW จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน MRENEW-A และกองทุน MRENEW-D มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ โดยคิดเป็นสัดส่วน 74.69% ของเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งคู่
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real Estate

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBGPROP

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • SCBGPROP: 1.6100%
  • SCBGPROPA: 1.6100%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • SCBGPROP: 1.6050%
  • SCBGPROPA: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • SCBGPROP: 1.7500%
  • SCBGPROPA: 1.7200% (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ข้อมูลจาก SCBGPROP และ SCBGPROPA Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBGPROP

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • SCBGPROP: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท
  • SCBGPROPA: ครั้งแรก 1,000 บาท, ครั้งถัดไป 1,000 บาท

กองทุนรวมผสม

K-GA

K-GA, KGARMF

เปิดบ้านกองทุนหุ้น BlackRock: เปิดบ้านกองทุนหุ้นของบริษัท จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน K-GA หรือ K Global Allocation Fund จากบลจ. กสิกรไทย (KAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์หลากประเภท เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และตราสารระยะสั้นทั่วโลกทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน K-GA

กองทุน K-GA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 5 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุน K-GA และกองทุน KGA RMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75.00% ของเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งคู่
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง และลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน K-GA

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 
  • K-GA: 1.0700%
  • KGA RMF: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ:
  • K-GA: 1.5000%
  • KGA RMF: ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม:
  • K-GA: 1.1924%
  • KGA RMF: 1.2605%

ข้อมูลจาก K-GA และ KGA RMF Fund Factsheet ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน K-GA

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
  • SCBGPROP: ครั้งแรก 500 บาท, ครั้งถัดไป 500 บาท
  • SCBGPROPA: ครั้งแรก 500 บาท, ครั้งถัดไป 500 บาท

โพยเปิดบ้านกองทุนข้างต้นไม่ได้นำกองทุนหุ้นต่าง ๆ ที่ลงทุนได้เฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้ามาร่วมด้วยนะครับ เพื่อให้ง่ายกับการดู

หากใครสนใจให้ทางเราเปิดบ้าน บลจ. ต่างประเทศเจ้าไหนเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ

ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

อ่านบทความเปิดบ้านอื่น ๆ

เปิดบ้าน Baillie Gifford มีกองทุนไทยไหนบ้างที่ลงทุนใน Baillie Gifford

เจาะลึก ARK ผู้นำ ETF แห่งทศวรรษ

เปิดบ้าน Morgan Stanley: รวมกองทุนไทยที่ลงทุนใน Morgan Stanley 

Mr. Serotonin

References

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-fintech/b-fintech_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=7919ACCC9E3CBD67BB26EAEB211A631BCC46922C

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-GA.pdf

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KGARMF.pdf

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Full_Prospectus/K-INDIA.pdf

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-INDIA.pdf

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFHTECH-A_TH.pdf?rnd=20210913061429

https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-CHINA-A.pdf

https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-ENERGY.pdf

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/ffs/th/MEURO.pdf

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/ffs/th/MGTECH.pdf

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/ffs/th/MRNA.pdf

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/ffs/th/MRND.pdf

https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-GLOBFIN-RD_summary_prospectus.pdf

https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-GLOBFIN-RA_summary_prospectus.pdf

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBAEM_SUM.pdf

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBAEMHA_SUM.pdf

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBGPROP_SUM.pdf

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBGPROPA_SUM.pdf

https://www.xn--12cm2f0b0fvb.com/global/Blackrock


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”