สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนดีในรอบ 1 ปี

ในสภาวะที่ตลาดการเงินทั่วโลกปั่นป่วน นักลงทุนหลาย ๆ ท่านคงอยากหาการลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดให้กับเราได้ วันนี้จึงขอนำกองทุนปันผลสูง แถมผลตอบแทนดี มาฝากทุกคนกัน จะมีกองไหนบ้าง ติดตามไปด้วยกันในบทความนี้เลย

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนดีในรอบ 1 ปี

1. KFGBRAND-D

นโยบายกองทุน: ลงทุนหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 8.88%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 5/9/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.25 บาท

ซื้อกองทุน KFGBRAND-D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGBRAND-D_TH.pdf?rnd=20230921013808 

2. SCBNK225D

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับดัชนีนิคเคอิ 225

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 6.20%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 12/4/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.50 บาท

ซื้อกองทุน SCBNK225D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBNK225D_SUM.pdf 

3. K-USXNDQ-A(D)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100​ เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี Nasdaq-100​ ที่ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของ บริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 6.11%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 31/8/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.40 บาท

ซื้อกองทุน K-USXNDQ-A(D) คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-USXNDQ-A(D).pdf 

4. K-EUROPE-A(D)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ต่ำกว่า 75% โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง (Growth Stock)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 6.08%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 31/7/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.50 บาท

ซื้อกองทุน K-EUROPE-A(D) คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-EUROPE-A(D).pdf 

5. LHSEMICON-D

นโยบายกองทุน: ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ การจัดจำหน่าย การผลิต และการขายเซมิคอนดักเตอร์

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ระดับความเสี่ยง: 7

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท (ครั้งแรก), 100 บาท (ครั้งถัดไป)

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 5.88%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 18/8/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.20 บาท

ซื้อกองทุน LHSEMICON-D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.lhfund.co.th/Upload/FACTSHEET_LHSEMICON_D_THAI.pdf 

6. KF-JPSCAPD

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่เป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 5.70%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 10/1/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.30 บาท

ซื้อกองทุน KF-JPSCAPD คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KF-JPSCAPD_TH.pdf?rnd=20230920053838 

7. LHESPORT-D

นโยบายกองทุน: ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอเกม และ/หรือ อีสปอร์ต และ/หรือ บริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมและโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท (ครั้งแรก), 100 บาท (ครั้งถัดไป)

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 5.65%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 18/8/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.10 บาท

ซื้อกองทุน LHESPORT-D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.lhfund.co.th/Upload/FACTSHEET_LHESPORT_D_THAI.pdf 

8. K-JP-A(D)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 5.51%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 30/6/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.20 บาท

ซื้อกองทุน K-JP-A(D) คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-JP-A(D).pdf 

9. SCBEUEQ

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 5.06%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 11/8/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.35 บาท

ซื้อกองทุน SCBEUEQ คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBEUEQ_SUM.pdf 

10. SCBGEQ

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 4.91%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 11/8/2023
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.56 บาท

ซื้อกองทุน SCBGEQ คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBGEQ_SUM.pdf

FINNOMENA FUNDS ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ.
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws

ข้อมูลอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก FINNOMENA FUND สามารถข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund Filter

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 15 ก.ย. 2566: K-JP-A(D), SCBGEQ

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566: KFGBRAND-D, K-USXNDQ-A(D), K-EUROPE-A(D), LHSEMICON-D, KF-JPSCAPD, LHESPORT-D, SCBEUEQ
อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 19 ก.ย. 2566: SCBNK225D

— planet 46.


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ