ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

ผ่านมาจะครบ 1 ปีในการเปิดพอร์ตลงทุน Global Aggressive Hybrid ผลประกอบการออกมาเป็นดังนี้

ผลตอบแทนระหว่าง วันที่ 23-4-2019 ถึง 2-4-2020

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Max Drawdown ระหว่าง วันที่ 23-4-2019 ถึง 2-4-2020

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การแพร่กระจายของ COVID-19 ลุกลามไปทั่วโลก วันนี้มีคนติดเชื้อโดยประมาณ  1,097,909 คน เสียชีวิตไปกว่า 59,220 คนแล้ว ( ณ วันที่ 8-4-2020) ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ   โดยเฉพาะ Bloomberg Economics ได้สร้างแบบจำลองเพื่อกำหนดอัตราการถดถอยของอเมริกา โอกาสของภาวะถดถอยในปี 2020 อยู่ที่ 53% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการอ่านตั้งแต่สหรัฐฯ ออกจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2552 และสูงกว่าระดับ 24% ในเดือนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลล่าสุดรวมรายงานเดือนกุมภาพันธ์

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

ที่มา: https://www.bloomberg.com/graphics/us-economic-recession-tracker

ล่าสุด ตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในอเมริกา เพิ่มขึ้นใหม่ถึงเกือบ 6 ล้านคนอย่างรวดเร็ว

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

อย่างไรก็ตาม   ธนาคารกลางทั่วโลก ได้พยายามใช้นโยบายทางการเงินโดยลดดอกเบี้ยและอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอย่างไม่เคยมีมาก่อน    การเกิด COVID-19 จะทำให้เกิดโอกาสเศรษฐกิจถดถอยได้ (เศรษฐกิจถดถอยนั้นหมายถึง GDP จะลดลงอย่างน้อย 2 ไตรมาส)

ข้อมูลจาก Fitch Ratings  ความเร็วที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นแพร่ไปทั่วโลก   จำเป็นต้องลดการคาดการณ์ GDP ตอนนี้เราคาดว่า GDP จะลดลง -1.9% ในปี 2020 โดยสหรัฐอเมริกาลดลง 3.3%  ยูโรโซนลดลง 4.2% และ สหราชอาณาจักร -3.9% ตามลำดับ การฟื้นตัวของจีนจากการหยุดชะงักในไตรมาส 1/20 จะถูกลดทอนลงอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและการเติบโตประจำปีจะต่ำกว่า 2%

เนื่องจากเหตุการณ์ COVID-19 ไม่รู้จะจบตรงไหน จบเมื่อไร จะจบอย่างไร

จากบทวิเคราะห์ของ ING  ผมตัดมาเฉพาะ Worst Case  Scenario  เหตุการณ์การที่แย่ที่สุด

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

แย่ที่สุดเหตุการณ์อาจจะลากยาวไปถึงต้นปี 2021 ก็ได้  ดังนั้นความเสี่ยงยังคงมีอยู่แม้ทุกรัฐบาลพร้อมใจกันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ความเสี่ยงขาลงยังคงมีอยู่ ดังนั้น จึงขอปรับพอร์ตเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

ปรับพอร์ต

1) ลดสัดส่วนหุ้นจาก 50% เป็น 40%

โดยไปเพิ่มสัดส่วนใน PHATRA MP ซึ่งอยู่ใน Money Market ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของไทย

2) สลับเปลี่ยนกองทุน TMBGQG และ ASP-ASIAN ไปเป็น ONE-UGG-RA

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

Performance YTD จากวันที่ 2-1-2020 ถึง 3-4-2020
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่ต้นปี กองทุน ONE-UGG-RA แข็งแกร่งกว่าตลาดมาก  YTD ติดลบไปแค่ -1.99%   Sharpe Ratio 0.78 เทียบกับ TMBGQG 0.68  ขนาดที่กองทุนอื่น ๆ ติดลบเกิน 20% กันหมด

ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม

สัดส่วนการลงทุนเปรียบกับ TMBGQG, ASP-ASIAN และ ONE-UGG-RA

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

สัดส่วนแต่ละ Sector

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

ที่มา: Morningstar Thailand 

อย่างไรก็ตามความผันผวนยังคงจะมีต่อเนื่องตราบ COVID-19 ยังมีอยู่  ผมมีบทความจาก PIMCO เรื่อง The Benefits of Staying Invested  เป็นข้อคิดในเรื่องการลงทุนระยะยาว ในยามตลาดผันผวน

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid สำหรับ Q2-2020 รับ Global Recession

PIMCO พบว่านักลงทุนจะมีความกังวลต่อการตกของหุ้นก็จะเทขายกองทุนที่ถือไว้ออกมา และจะทำการเข้าซื้อคืนเมื่อตลาดพลิกกลับตัวเป็นขาขึ้น                

จากรูป ถ้าจัดพอร์ตการลงทุนแบบ 60% / 40%  โดยนักลงทุนเริ่มลงทุน  100,000  ปรากฏว่า พอร์ตขึ้นไปแล้วถึงเกือบ 120,000 หลังจากนั้นตลาดหุ้นตกลงอย่างเร็วทำให้การลงทุนเหลือ  90,000  นักลงทุนเริ่มทนไม่ไหว ขายทิ้ง พอตลาดหุ้นกลับมา นักลงทุนเริ่มกลับมาลงทุนใหม่ ณ ราคาที่ 90,000 ปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไป เงินจะเพิ่มเป็น 93,320 เทียบกับ 111,694 ถ้าไม่ได้ขายทิ้ง

ดังนั้นถ้านักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ ถ้ามีการกระจายพอร์ตการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์  จัดพอร์ตตามเป้าหมายการลงทุน นักลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องรีบตัดขาดทุน ผมจะทำการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนถ้าจำเป็น ขอให้ทุกท่านปลอดภัย

Wealthguru

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน