เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

ขอต้อนรับผู้อ่านทุกคนเข้าสู่บทความซีรีส์ “เงิน 1 บาทลงทุนอะไรดี?” บทความที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาทเท่านั้น โดยหุ้นตัวแรกที่เราจะนำมาพูดถึงเป็นหุ้นสุดฮอตแห่งทศวรรษ ซึ่งจะเป็นหุ้นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากหุ้น “Tesla” หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำของ Elon Musk นั่นเอง

ก่อนที่จะไปดูว่า “แค่เงินเพียง 1 บาทจะสามารถลงทุนหุ้น Tesla ได้ผ่านกองทุนไหนบ้าง” ขอมาเกริ่นประวัติความเป็นมาของ Tesla กันสักนิด ให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของ Tesla

Tesla, Inc. (เดิมชื่อ Tesla Motors) ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยวิศวกรนามว่า Martin Eberhard และ Marc Tarpenning ในเมืองซานคาร์ลอส รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทั้ง 2 ดำรงตำแหน่ง CEO และ CFO ตามลำดับ แม้ว่า Elon Musk จะเป็นหน้าตาของ Tesla มาอย่างยาวนาน แต่เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมกับบริษัท จนกระทั่งปี 2004 มักส์ลงทุน 30 ล้านดอลลาร์ในบริษัทและเข้าร่วม Tesla ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2008 การลาออกของ Ze’ev Drori CEO คนที่ 2 ของ Tesla มักส์ก็ขึ้นแท่นดำรงตำแหน่ง CEO ของ Tesla มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2010 Tesla ก็ได้เข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (NASDAQ) โดยระดมทุนกว่า 226 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการเสนอขาย IPO ที่ราคา 17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น

Tesla ประสบกับปัญหาทางด้านการเงินและกฎหมายมากมาย เช่น ในปี 2009 Tesla เผชิญปัญหาทางด้านการเงินถึงขั้นต้องไปขอกู้จากกระทรวงพลังงาน และในปี 2018 อีลอน มักส์ ถูก ก.ล.ต.สหรัฐฯ ฟ้องจากประเด็นทวีตปั่นราคาหุ้น Tesla แม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหามากมายแต่ Tesla ก็สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้และกลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกที่มีมูลค่าตลาดกว่า 754.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 2564) ในวันนี้

กองทุน 1 บาทที่ลงทุนใน Telsa

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

TMB-ES-AUTOMATION

กองทุน TMB-ES-AUTOMATION หรือ TMB EASTSPRING Autonomous Technology and Robotics Fund จากบลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) มีนโยบายลงทุนในกองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม ETF ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติ (autonomous technology) และวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในสาขาต่าง ๆ โดยกองทุน TMB-ES-AUTOMATION จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ ARKQ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://ark-funds.com/arkq 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMB-ES-AUTOMATION (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMB-ES-AUTOMATION/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และหมวดอุตสาหกรรม Industrials and Consumer Discretionary, ICT และ Application and Technologies, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMB-ES-AUTOMATION:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.070%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2585%

ข้อมูลจาก TMB-ES-AUTOMATION Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMB-ES-AUTOMATION คลิก

TMB-ES-INTERNET

กองทุน TMB-ES-INTERNET หรือ TMB EASTSPRING Next Generation Internet จากบลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) มีนโยบายลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TMB-ES-INTERNET จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต (Next Generation Internet) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเปลี่ยนฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์ การดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ ARKW (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://ark-funds.com/arkw 

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMB-ES-INTERNET (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMB-ES-INTERNET/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Communication Services และ ICT, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMB-ES-INTERNET:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2531%

ข้อมูลจาก TMB-ES-INTERNET Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMB-ES-INTERNET คลิก

WE-CYBER 

กองทุน WE-CYBER หรือ WE Next Generation Internet Fund จากบลจ.วี (WeAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน WE-CYBER จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคใหม่

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ ARKW (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://ark-funds.com/arkw 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน WE-CYBER (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/WE-CYBER/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยคิดเป็น 83.21% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน WE-CYBER:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.07%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.420425%

ข้อมูลจาก WE-CYBER Fund Factsheet ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564

ซื้อกองทุน WE-CYBER คลิก

TMB-ES-GINNO

กองทุน TMB-ES-GINNO หรือ TMB EASTSPRING Global Innovation จากบลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TMB-ES-GINNO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564)
ที่มา: https://www.nikkoam.co.nz/files/pdf/funds/factsheets/2021/07/NikkoAMARKDisruptiveInnovationFund_Jul21.pdf 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMB-ES-GINNO (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMB-ES-GINNO/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรมการแพทย์ (Health) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMB-ES-GINNO:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7881%

ข้อมูลจาก TMB-ES-GINNO Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMB-ES-GINNO คลิก

T-ES-GINNO

กองทุน T-ES-GINNO หรือ Thanachart Eastspring Global Innovation Fund จากบลจ.ธนชาต (Thanachart) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน T-ES-GINNO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564)
ที่มา: https://www.nikkoam.co.nz/files/pdf/funds/factsheets/2021/07/NikkoAMARKDisruptiveInnovationFund_Jul21.pdf 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน T-ES-GINNO (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/T-ES-GINNO/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน T-ES-GINNO:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: สูงสุดไม่เกิน 3.7450%

ข้อมูลจาก T-ES-GINNO Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน T-ES-GINNO คลิก

ONE-UGG-RA

กองทุน ONE-UGG-RA หรือ ONE Ultimate Global Growth Fund Class RA จากบลจ.วรรณ (ONEAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน ONE-UGG-RA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่าบริษัทที่เข้าลงทุนจะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564)
ที่มา: https://www.bailliegifford.com/en/ireland/professional-investor/literature-library/funds/dublin-funds/factsheets/worldwide-long-term-global-growth-fund-class-a-usd-factsheet/ 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ONE-UGG-RA (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/ONE-UGG-RA/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และจีน และหมวดอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือย และภาคเทคโนโลยี, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ONE-UGG-RA:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.712%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.2791%

ข้อมูลจาก ONE-UGG-RA Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

ซื้อกองทุน ONE-UGG-RA คลิก

SCBS&P500

กองทุน SCBS&P500 หรือ SCB US EQUITY FUND จากบลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAsset) มีนโยบายลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน SCBS&P500 จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนหลัก (Passive Management) 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ iShares Core S&P 500 ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBS&P500 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBS%26P500/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยคิดเป็น 96.55% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBS&P500:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 0.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.12%

ข้อมูลจาก SCBS&P500 Fund Factsheet ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564

ซื้อกองทุน SCBS&P500 คลิก

TMBUS500

กองทุน TMBUS500 หรือ TMB US500 Equity Index Fund จากบลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) มีนโยบายลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน SCBS&P500 จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนหลัก (Passive Management) 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ iShares Core S&P 500 ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMBUS500 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMBUS500/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMBUS500:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2145%

ข้อมูลจาก TMBUS500 Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ส.ค. 2564

ซื้อกองทุน TMBUS500 คลิก

TMBWDEQ

กองทุน TMBWDEQ หรือ จากบลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TMBWDEQ จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนหลัก (Passive Management) 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

Top 10 Holdings ของ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564)
ที่มา: https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/resources/documents/factsheets/lyxor-msci-world-ucits-etf-dist-distrib/fr0010315770/gbp?documentLanguage=English 

เงิน 1 บาท ลงทุนอะไรดี?: ลงทุนหุ้น Tesla ผ่านกองทุนรวม

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMBWDEQ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMBWDEQ/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรมดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMBWDEQ:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.9970%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย และ Switching-in: ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.1345%

ข้อมูลจาก TMBWDEQ Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMBWDEQ คลิก

และทั้งหมดนี้ก็เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น Tesla ซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น หุ้นตัวต่อไปในซีรีส์ “เงิน 1 บาทลงทุนอะไรดี?” จะเป็นหุ้นตัวไหน รอติดตามกันได้เลย

— planet 46. 

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT