สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (30 ต.ค. - 5 พ.ย. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (30 ต.ค. – 5 พ.ย. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (30 ต.ค. - 5 พ.ย. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 5 พ.ย. 2564)

1.K-GPE19A-UI – กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +11.03%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน: +40.82%

2.TNEWENGY – กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +10.26 %
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -10.36% (เริ่มนับ NAV วันที่ 17/03/2021)

▶︎ ซื้อกองทุน TNEWENGY คลิก

3.WE-TENERGY – กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +7.90%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +4.77% (เริ่มนับ NAV วันที่ 25/02/2021)

▶︎ ซื้อกองทุน WE-TENERGY คลิก

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: K-GPE19A-UI, TNEWENGY, WE-TENERGY, PRINCIPAL GCLEAN-A, LHMOBILITY-E, LHMOBILITY-A, LHMOBILITY-D, TUSMS, KKP SEMICON-H-F, KKP SEMICON-H

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (30 ต.ค. – 5 พ.ย. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (30 ต.ค. - 5 พ.ย. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 5 พ.ย. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +2.69%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +30.28%

▶︎ ซื้อกองทุน ONE-UGG-RA คลิก

2.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +1.25%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +27.08%

▶︎ ซื้อกองทุน TMBGQG คลิก

3.PRINCIPAL VNEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +0.17%%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: +75.55%%

▶︎ ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, TMBGQG, PRINCIPAL VNEQ-A, K-VIETNAM, K-CASHK-CHANGE-A(A)B-INNOTECH, K-CHINA-A(A), KFGG-A, TMBCOF

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”