กองทุนผลตอบแทนเด่น 8-14 พ.ค.

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ยังคงมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้มีแรงเทขายหุ้นออกมาทั้งในดัชนี Dow Jones, S&P500, และ Nasdaq กองทุนไหนยังทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA
บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

1.10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (8-14 พ.ค. 64)

ผลตอบแทนเด่นกองทุน 8-14 พ.ค.

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564)

1.KT-MINING – กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +5.84%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +27.76%

2.WE-GOLD – กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.18%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +5.04%

3.UOBSC – กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.06 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +27.75%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม : KT-MINING, WE-GOLD, UOBSC, K-GOLD-A(A), UOBSG – H, TMBCHEQ, ASP-NGF, I-GOLD, TISCOCHA-A, KF-GOLD

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 19 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

2. 10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (8-14 พ.ค. 64)

กองทุนยอดนิยมบน finnomena 8-14 พ.ค. 64

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564)

สัปดาห์นี้ กองทุน TMBAGLF ขึ้นมาติด 10 อันดับกองทุนยอดนิยม ขณะที่ K-CHINA-A(D) หลุดจาก 10 อันดับแรกไป

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -6.36 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) : -4.16 %

2.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -3.46 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +3.98 %

3.ONE-GECOM : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -7.85 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -6.46 %

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, TMBGQG, ONE-GECOM,  K-USA-A(A), TMB-ES-GINNO, TMBCOF, K-VIETNAM, B-INNOTECH, K-CHANGE-A(A)TMBAGLF

3. 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA : บน Social Media กองทุนไหนได้รับการพูดถึงมากที่สุด ? (8-14 พ.ค. 64)

zocial eye top fund 14 may

เปรียบเทียบ 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA ที่ได้รับการพูดถึงบน Social Media มากที่สุด
ข้อมูลและวิเคราะห์โดยทีมงาน FINNOMENA ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564

บนเว็บไซต์ FINNOMENA กองทุนยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือ ONE-UGG-RA แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา บน Social Media กองทุน K-USA-A กลับเป็นกองที่มีการพูดถึงมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรองลงมาคือ ONE-UGG-RA และ TMBGQG

zocial eye top fund channel 14 may

 เปรียบเทียนแต่ละช่องทาง Social Media ที่มีการพูดถึง 10 อันดับกองทุนยอดนิยมบนเว็บไซต์ FINNOMENA มากที่สุด
ข้อมูลและวิเคราะห์โดยทีมงาน FINNOMENA ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564

ขณะที่ในส่วนของช่องทาง Social Media จะพบว่า K-USA-A มีการพูดถึงบนช่องทาง Forum (เว็บบล็อค เช่น Pantip) มากที่สุด ขณะที่ช่องทาง Facebook จะเป็นกองทุน ONE-UGG-RA และ TMBGQG ในช่องทาง YouTube

หมายเหตุ
1.ข้อมูลบน Social Media ที่จัดเก็บได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Forum, News, Blog โดยในส่วนของ Facebook จะไม่นับรวมการพูดถึงบน Facebook Group

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 19 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

10000 FINT