แจ้งเตือน

ยืดหยุ่นด้วยวิสัยทัศน์

ของนักกลยุทธ์ ด้วย

Krungthai Belief Allocation

Created by:

Krungthai Asset Management

Krungthai Belief Allocation

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจากบลจ.

วัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุน

เอาชนะ SET Index (price return) เพราะน่าจะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนชาวไทยจำนวนมาก ซึ่งมักเปรียบเทียบผลตอบแทนพอร์ตของตัวเองกับ SET Index

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์

เราเชื่อว่า สินทรัพย์เหล่านี้น่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจาก theme ดังกล่าว โดยแต่ละสินทรัพย์มีปัจจัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ทำให้พอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงตามธรรมชาติ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุน

ปรับตัวสอดคล้องกับสินทรัพย์ ปัจจัยถัดมาคือคุณภาพกองทุน เช่นดูจาก Morningstar rating

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง-สูงมาก

ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร

สาเหตุในการปรับพอร์ต

มุมมองเปลี่ยนไป หรือ ราคาเปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นไปได้สองทางคือ เคยแพงแล้วถูกลงจนน่าซื้อ หรือ เคยถูกแต่แพงขึ้นจนน่าขาย

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

เกี่ยวกับ KTAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อของ KTAM (เคแทม) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2542 นับอายุก็ 20 กว่าขวบแล้ว มีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการลงทุนเฉลี่ยกว่า 15 ปี นอกจากผู้จัดการกองทุนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ มีฝ่ายวิจัยที่ประกอบไปด้วยทีมนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายลงทุน และยังเป็นบริษัทจัดการแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมี ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 99.99%

KTAM มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 7.76 แสนล้านบาท ซึ่งเติบโตค่อนข้างมากในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา และมีกองทุนรวมที่ครอบคลุมอยู่ในทุกประเภทสินทรัพย์ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ทางเลือก และ KTAM ยังเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินใหญ่ๆ ระดับโลก ทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและความน่าเชื่อที่พร้อมจะส่งมอบแก่นักลงทุนทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการของ KTAM

Krungthai Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |  ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 

 

10000 FINT