แบงค์ 500 บาท 1 ใบลงทุนในกองทุนอะไรได้บ้าง ?

แบงค์ ๕๐๐ บาท 1 ใบลงทุนอะไรได้บ้าง ? เรารวบรวมกองทุนที่สามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนเพียง 500 บาทไว้ที่นี่แล้ว

แบงค์ 500 บาท 1 ใบลงทุนในกองทุนอะไรได้บ้าง ?

ข้อมูลผลตอบแทนจาก FINNOMENA Fund ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564

สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่ FINNOMENA Fund

อ่านบทความรีวิวกองทุนเหล่านี้เพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่ชื่อกองทุนด้านล่าง

ONE-UGG-RA | K-CHANGE-A(A) | K-USA-A(A) 

TMB-ES-CHINA-A | TMB-ES-GINNO | B-INNOTECH 


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”