แบงค์ ๕๐๐ บาท 1 ใบลงทุนอะไรได้บ้าง ? เรารวบรวมกองทุนที่สามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนเพียง 500 บาทไว้ที่นี่แล้ว

แบงค์ 500 บาท 1 ใบลงทุนในกองทุนอะไรได้บ้าง ?

ข้อมูลผลตอบแทนจาก FINNOMENA Fund ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564

สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่ FINNOMENA Fund

สรุปแต่ละกองทุนสั้น ๆ

ONE-UGG-RA

กองทุนหลักที่ไปลงทุน: Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

ลงทุนใน: หุ้นเติบโตทั่วโลก รับโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยจะลงทุนในกองทุนหลัก เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงค่าเงิน: ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: Tesla, Meituan, Tencent (ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2021)

อ่านบทความรีวิวเพิ่มเติม: รีวิวกองทุน ONE-UGG-RA : กองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก คว้าโอกาสแห่งอนาคต

K-CHANGE-A(A)

กองทุนหลักที่ไปลงทุน: Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP)

ลงทุนใน: หุ้นที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงค่าเงิน: บางส่วน โดยป้องกันไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: Tesla, M3, TSMC (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2020)

อ่านบทความรีวิวเพิ่มเติม: รีวิวกองทุน K-CHANGE-A (A) กองทุนผลตอบแทนเยี่ยมที่ให้คุณ “ช่วยโลก” ได้ เพียงแค่ลงทุน

K-USA-A(A)

กองทุนหลักที่ไปลงทุน: Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – I Shares

ลงทุนใน: หุ้นบริษัทปัจจัยพื้นฐานดี แบรนด์เป็นที่นิยม มีกระแสเงินสดอิสระแข็งแรง โดยจะลงทุนใน กองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงค่าเงิน: บางส่วน โดยป้องกันไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: Amazon, Twitter, Intuitive Surgical (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2020)

อ่านบทความรีวิวเพิ่มเติม: รีวิวกองทุน K-USA-A กองทุนคุณภาพดี ตัวแทนการลงทุนในชาติอเมริกา 

TMB-ES-CHINA-A

กองทุนหลักที่ไปลงทุน: UBS (Lux) IS – China A Opportunity Class I-A2-acc

ลงทุนใน: หุ้นจีน A Shares (จดทะเบียนและเทรดกันในจีนแผ่นดินใหญ่) โดยจะลงทุนในกองทุนหลัก เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงค่าเงิน: ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin, Jiangsu Hengrui Medicine (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2020)

อ่านบทความรีวิวเพิ่มเติม: รีวิวกองทุน TMB-ES-CHINA-A: เรื่องจริงไม่อิงนิยาย สรุปปาฏิหาริย์ประเทศจีน

TMB-ES-GINNO

กองทุนหลักที่ไปลงทุน: Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD

ลงทุนใน: หุ้นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงค่าเงิน: ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: Tesla, Roku, CRISPR Therapeutics (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2020)

อ่านบทความรีวิวเพิ่มเติม: รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

B-INNOTECH

กองทุนหลักที่ไปลงทุน: Fidelity Funds – Global Technology Fund Class Y-ACC-USD

ลงทุนใน: หุ้นที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงค่าเงิน: ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน: 7 – เสี่ยงสูง

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: Microsoft, Apple, Alphabet (ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2021)

อ่านบทความรีวิวเพิ่มเติม: รีวิวกองทุน B-INNOTECH เทคโนโลยีไม่ใช่แค่กระแส แต่คือมาตรฐานใหม่ 


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน I ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต I กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย I ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน I สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT