RMF กองไหนดี? 10 อันดับกองทุน RMF ผลตอบแทนดีในรอบ 11 เดือน

“RMF กองไหนดี?” ใครที่อยากวางแผนซื้อกองทุนประหยัดภาษีกันตั้งแต่ครึ่งปีห้ามพลาด! เพราะในบทความนี้ FINNOMENA Admin จัดอันดับ 10 กองทุน RMF ผลตอบแทนดีในรอบ 11 เดือน มาไว้ให้เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อกองทุน RMF แล้ว

คุ้มฟินฟิน ประหยัดภาษีกับ FINNOMENA
คุ้มที่ 1 เปิดบัญชี รับฟรี! 100 FINT
คุ้มที่ 2 เปิดบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษี รับฟรี! KCASH 100 บาท
👉 รับสิทธิ์โปรโมชั่น คลิก >>> https://finno.me/tax-super-khum-promotion

10 อันดับกองทุน RMF ผลตอบแทนดีในรอบ 11 เดือน

RMF กองไหนดี? 10 อันดับกองทุน RMF ผลตอบแทนดีในรอบ 11 เดือน

1. IN-RMF (+6.54%)

ลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น บริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน IN-RMF คลิก

2. BGOLDRMF (+3.58%)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ

ระดับความเสี่ยง: 8

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน BGOLDRMF คลิก

3. PMIXRMF (+3.51%)

ลงทุนในหุ้น และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก โดยสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ระดับความเสี่ยง: 5

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 2,000 บาท

ซื้อกองทุน PMIXRMF คลิก

4. TGOLDRMF-UH (+3.50%)

ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐาน และจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 8

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน TGOLDRMF-UH คลิก

5. T-SET50RMF (+3.19%)

ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยบลจ.จะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม และผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error:TE) 3% ต่อปี

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน T-SET50RMF คลิก

6. KSRMF (+3.16%)

ลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน KSRMF คลิก

7. JB25RMF (+3.12%)

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน JB25RMF คลิก

8. SCBRMS50 (+3.04%)

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด

ระดับความเสี่ยง:

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน SCBRMS50 คลิก

9. KTSET50RMF (+2.99%)

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออก จากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)

ระดับความเสี่ยง:

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน KTSET50RMF คลิก

10. KS50RMF (+2.95%)

ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)

ระดับความเสี่ยง: 6

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน KS50RMF คลิก

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก FINNOMENA FUND Filter จัดอันดับ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2565 อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

สามารถกรองการจัดอันดับได้เอง พร้อมข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund Filter

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSF-RMF

ส่วนใครยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อกองทุน SSF และ RMF กองไหนดี FINNOMENA มีจัดโพยกองทุนประหยัดภาษีมาให้แล้ว ทั้งแบบกองเดี่ยว ๆ และกองชุดแบบ Combo ให้นักลงทุนทุกท่านได้เลือกกันเต็มที่ อ่านรายละเอียดได้ที่

และใครที่ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ SSF และ RMF พร้อมมีกองทุนในดวงใจแล้วก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดบัญชีกองทุน Tax Saving กับ FINNOMENA แล้วเริ่มลงทุนได้เลย! ซึ่งวันนี้ทาง FINNOMENA ก็มีความคุ้มแบบฟินฟินมานำเสนอให้ลูกค้าใหม่เช่นกัน เปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA วันนี้ คุ้มที่ 1 รับฟรี! 100 FINT โดยสามารถนำ 100 FINT มาแลกรับ Cashback เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุนได้สูงสุดถึง 2,000 บาท คุ้มต่อที่ 2 หากเปิดบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษี SSF-RMF ด้วย วันนี้ รับฟรี! หน่วยลงทุนกองทุน KCASH เพิ่มอีกมูลค่า 100 บาท โปรโมชันคุ้ม ๆ แบบนี้มีถึงแค่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้นนะ ดูรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุ้มฟินฟิน ประหยัดภาษีกับ FINNOMENA
คุ้มที่ 1 เปิดบัญชี รับฟรี! 100 FINT
คุ้มที่ 2 เปิดบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษี รับฟรี! KCASH 100 บาท
👉 รับสิทธิ์โปรโมชั่น คลิก >>> https://finno.me/tax-super-khum-promotion

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชี FINNOMENA ได้ที่

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”