สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (11 - 17 ธ.ค. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 11 – 17 ธ.ค. พ.ย. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (11 – 17 ธ.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (11 - 17 ธ.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564)

1.K-GPE19A-UI – กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +11.03%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +49.30%

2.Q-PORT – กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ – อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +9.11%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +11.19%

ซื้อกองทุน Q-PORT คลิก

3.SCBGENOME(A) – กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +6.59%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -22.23% (เริ่มนับ NAV วันที่ 20/08/2021)

ซื้อกองทุน SCBGENOME(A) คลิก

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: K-GPE19A-UI, Q-PORT, SCBGENOME(A), BCAP-CTECH, TGENOME, SCBMOMENTE, SCBMOMENTA, WE-GSECURE, WE-GIHEALTH, MIDSMALLMF

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (11 – 17 ธ.ค. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (11 - 17 ธ.ค. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -5.30%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) +3.50%

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน ONE-UGG-RA : กองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก คว้าโอกาสแห่งอนาคต

ซื้อกองทุน ONE-UGG-RA คลิก

2.PRINCIPAL VNEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -1.52%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) +50.69%

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุนเวียดนาม ครบจบในที่เดียว!

ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -1.07%
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) +14.97%

ซื้อกองทุน TMBGQG คลิก

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติมONE-UGG-RA, PRINCIPAL VNEQ-A, TMBGQGK-VIETNAM, B-INNOTECH, K-CHANGE-A(A), KFGG-A, K-CHANGE-SSF, K-CHINA-A(A), K-USA-A(A)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”